“แอสเพน” (Aspen) บริการข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทม์ที่ให้ข้อมูลข่าวสารด้านการเงินต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศแก่กลุ่มการลงทุนและการเงิน

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป บริการด้านหุ้นและการเงินต่างๆ ของอินโฟเควสท์ได้โอนย้ายไปอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ไทยเควสท์ จำกัด

ท่านสามารถเรียกดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.thaiquest.com