“นิวส์เซ็นเตอร์” (NewsCenter) คือ บริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ที่สมบูรณ์แบบ ครอบคลุมแหล่งข่าวและข้อมูลกว่าร้อยแหล่ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ครบทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และข้อมูลเสริมจากสถาบันชั้นนำ สามารถสืบค้นข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ย้อนหลังได้กว่าทศวรรษ พร้อมฟังก์ชันสำเร็จรูปพร้อมใช้งานที่หลากหลาย

NewsCenter Mobile – ฟังก์ชันเด่น


 • ติดตามข่าวสารจากแหล่งข่าวประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสถาบันที่มีความเชื่อถือได้อย่างง่ายดายจากที่เดียว
 • คัดกรองเฉพาะข่าวที่อยู่ในความสนใจของคุณ ด้วยฟังก์ชันแหล่งข่าว และหมวดข่าวสำเร็จรูป
 • แสดงผลลัพธ์ที่แม่นยำและตรงกับความต้องการมากที่สุด ด้วยการเลือกใช้ฟังก์ชันการค้นหาในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้
  > การระบุคำค้น
  > การระบุเงื่อนไขเวลา
  > การใช้เงื่อนไขประกอบคำค้น เช่น การเพิ่มคำเชื่อม และ หรือ และไม่
 • เห็นผลลัพธ์คำค้นอย่างชัดเจน แม้ในข่าวที่มีเนื้อหายาว ด้วยฟังก์ชันการแสดงแถบสีบนคำค้น
 • ส่งต่อข่าวสารให้กับเพื่อนของคุณได้ง่าย เพียงการคลิกส่งอีเมล จากหน้าชิ้นข่าวเต็ม

NewsCenter Mobile – ข้อมูลที่ให้บริการ


 

NewsCenter-Data-Table2


 

FAQs

บริการที่เกี่ยวข้อง >>

เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องติดตามและค้นคว้าข้อมูลข่าวสารเชิงลึก รวมทั้งฝ่ายตรวจสอบข่าวสารขององค์กร เช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายวิจัย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ใช้งานโดยการติดตั้งโปรแกรมบน PC หรือ Notebook

Share