“ไอคิวมีเดียลิงก์” (iQMediaLink) คือ บริการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ ข้อความ ภาพ วีดีโอ และมัลติมีเดีย ไปยังสื่อต่างๆ ทั้งภายในประเทศไทย และประเทศต่างๆ ทั่วโลก อาทิ ไปยังแถบเอเชีย อเมริกา ยุโรป แคนาดา ตะวันออกกลาง ละตินอเมริกา และแอฟริกา โดยเข้าถึงกว่า 5,000 สื่อและช่องทางการสื่อสาร รวมถึงมีการติดตามผลการเผยแพร่ข่าวพร้อมนำส่งรายงานสรุปผล

iQMediaLink – ฟังก์ชันเด่น


 

 • สะดวกและรวดเร็ว เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ออกจากเพียงจุดเดียว แต่สามารถกระจายเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้ทั่วโลก
 • ประสิทธิภาพสูง – ข่าวประชาสัมพันธ์จะถูกเผยแพร่ผ่านเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ โดยครอบคลุมจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ – มีทีมข่าวผู้เชี่ยวชาญทำการรีวิวข่าว เพื่อตรวจทานความถูกต้องก่อนทำการเผยแพร่ข่าวทุกครั้ง – พร้อมด้วยบริการแปลข่าวเป็นภาษาท้องถิ่นโดยเจ้าของภาษาเพื่อการเข้าถึงผู้รับข่าวอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • ติดตามและรายงานผล – สำหรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังต่างประเทศ จะติดตามผลการเผยแพร่ข่าวในเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ – สำหรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในประเทศไทย จะติดตามการเผยแพร่ข่าวในเว็บไซต์ สื่อออนไลน์ และหนังสือพิมพ์ภายในประเทศ
 • คุ้มค่า ประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณ เนื่องจากท่านไม่ต้องเสียเวลาติดต่อสื่อต่างๆ ด้วยตนเอง

การเผยแพร่ข้อมูลผ่านบริการ iQMediaLink


ท่านสามารถระบุปลายทางของสื่อหรือโต๊ะข่าวที่ต้องการเข้าถึง เช่น โต๊ะข่าวในกลุ่มธุรกิจและการเงิน กลุ่มยานยนต์ กลุ่มพลังงาน กลุ่มสุขภาพ กลุ่มท่องเที่ยวและสันทนาการ กลุ่มบันเทิง เป็นต้น โดยข่าวประชาสัมพันธ์จะถูกจัดส่งไปยังผู้รับปลายทางเฉพาะกลุ่มที่ท่านเป็นผู้กำหนดเท่านั้น สื่อที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของ iQMediaLink

 • สื่อหนังสือพิมพ์ และนิตยสารต่างๆ
 • สิ่งพิมพ์เฉพาะธุรกิจ (Trade Publication)
 • สื่อวิทยุ และโทรทัศน์ต่างๆ
 • สำนักข่าวทั้งในและต่างประเทศ
 • บริการข้อมูลออนไลน์ต่างๆ
 • เว็บไซต์ต่างๆ

ขั้นตอนการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านบริการ iQMediaLink


 

 1. กรอกแบบฟอร์มสำหรับสมาชิกบริการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ iQMediaLink พร้อมนำส่งเอกสารของบริษัทฯ เพื่อใช้ดำเนินการออกเอกสารทางบัญชี
 2. บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด นำส่งใบเสนอราคาให้แก่ลูกค้า ลูกค้าเซ็นต์ตอบรับใบเสนอราคาและส่งกลับให้ทางบริษัทฯ เพื่อแจ้งยืนยันแพ็กเกจที่จะใช้ทำการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. ลูกค้าชำระค่าบริการจำนวนเต็มก่อนการส่งข่าว และส่งหลักฐานแจ้งยืนยันกลับให้ทางบริษัทฯ เพื่อใช้ดำเนินการส่งข่าว
 4. ลูกค้าส่งข่าวที่จะใช้สำหรับทำการเผยแพร่ เพื่อให้ทางทีมข่าวตรวจทาน ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนใดๆ จะนำส่งฉบับแก้ไขให้ลูกค้าพิจารณาก่อนทำการเผยแพร่
 5. บริษัทฯ นำส่งใบคำสั่งการส่งข่าว และจะดำเนินการเผยแพร่ข่าวออกทันทีเมื่อลูกค้าเซ็นต์ตอบรับและส่งกลับใบคำสั่งให้ทางบริษัทฯ
 6. เมื่อครบตามกำหนดระยะเวลา (หนึ่งเดือนสำหรับการเผยแพร่ข่าวในประเทศ และหนึ่งสัปดาห์สำหรับการเผยแพร่ข่าวสู่ต่างประเทศ) จะมีรายงานสรุปผลการเผยแพร่ข่าวนำส่งในรูปแบบของเว็บคลิปปิ้ง

Portfolio

 


FAQ

 


Partners

 


บริการที่เกี่ยวข้อง >>