อบรมโปรแกรมวิเคราะห์หุ้น Aspen @SET IC มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บรรยากาศการอบรมโปรแกรมวิเคราะห์หุ้นแอสเพน (Aspen) ภายในศูนย์เรียนรู้การลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET IC) ที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ซึ่งอินโฟเควสท์เป็นผู้สนับสนุนการใช้งานโปรแกรมแอสเพน ภายในศูนย์ฯ ทั่วประเทศ ผู้ที่สนใจในพื้นที่ใกล้เคียง สามารถเข้าไปใช้บริการแอสเพน หรือศึกษาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการลงทุนได้ที่นี่

อบรมโปรแกรมวิเคราะห์หุ้น Aspen @มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บรรยากาศการอบรมโปรแกรมวิเคราะห์หุ้นแอสเพน (Aspen) ที่คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการปูพื้นฐานสู่ตลาดการลงทุนกับ “แอสเพน” โดยมีน้องๆ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เรียนรู้การลงทุน (SET IC) เข้าร่วมฟังบรรยายพร้อม Workshop โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการใช้งานโปรแกรมแอสเพนจาก อินโฟเควสท์