อินโฟเควสท์ และ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านวิชาการ ชูบริการหุ้นแอสเพน (Aspen) เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนด้านการลงทุนแก่นักศึกษา

บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด และ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกันทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านวิชาการ โดยเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยจะได้รับจากการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์หุ้นแอสเพนฟอร์บราวเซอร์ (Aspen for Browser) เป็นสื่อในการเรียนการสอนเพื่อปูพื้นฐานความรู้ด้านการเงิน-การลงทุนแก่นักศึกษา ซึ่งได้มีการกำหนดกรอบเงื่อนไขการใช้บริการและการอบรมทางวิชาการกับทางมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาดา การะกรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นผู้ลงนามรับการสนับสนุน พร้อมด้วยตัวแทนรับมอบอำนาจจาก คุณพรรณี ยงปิยะกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด ผู้ให้การสนับสนุน ลงนามเป็นพยาน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และในวันเดียวกันนี้ ทางบริษัทฯ ยังมีการจัดอบรมการใช้งานแอสเพนฟอร์บราวเซอร์ให้แก่นักศึกษาอีกด้วย

MOU_03

ทั้งนี้ บันทึกความเข้าใจดังกล่าว นับเป็นการต่อยอดจากโครงการปูพื้นฐานสู่ตลาดการลงทุนกับแอสเพน ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่สองแล้ว โดยทางคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ร่วมต่ออายุโครงการกับทางบริษัทฯ ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการแอสเพนฟอร์บราวเซอร์ โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการจากบริษัทฯ ตลอดอายุโครงการ

เกี่ยวกับบริการแอสเพน >> http://www.infoquest.co.th/stock-services/


ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม:

 

อบรมโปรแกรมวิเคราะห์หุ้น Aspen @SET IC มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บรรยากาศการอบรมโปรแกรมวิเคราะห์หุ้นแอสเพน (Aspen) ภายในศูนย์เรียนรู้การลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET IC) ที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ซึ่งอินโฟเควสท์เป็นผู้สนับสนุนการใช้งานโปรแกรมแอสเพน ภายในศูนย์ฯ ทั่วประเทศ ผู้ที่สนใจในพื้นที่ใกล้เคียง สามารถเข้าไปใช้บริการแอสเพน หรือศึกษาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการลงทุนได้ที่นี่

อบรมโปรแกรมวิเคราะห์หุ้น Aspen @ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรยากาศการอบรมโปรแกรมวิเคราะห์หุ้นแอสเพน (Aspen) ให้กับนิสิตจุฬาฯ ณ ห้องปฏิบัติการทางการเงิน อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 14 ตุลาคม 58 โดยการอบรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปูพื้นฐานสู่ตลาดการลงทุนกับ “แอสเพน” ดำเนินโครงการโดยอินโฟเควสท์ ซึ่งรอบนี้ ได้รับความสนใจจากนิสิตหลากหลายคณะด้วยกัน เช่น บัญชี วิศวะ รัฐศาสตร์ ฯลฯ สำหรับมหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โทร. 02-253-5000 ต่อ 224

อบรมโปรแกรมวิเคราะห์หุ้น Aspen @มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บรรยากาศการอบรมโปรแกรมวิเคราะห์หุ้นแอสเพน (Aspen) ที่คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการปูพื้นฐานสู่ตลาดการลงทุนกับ “แอสเพน” โดยมีน้องๆ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เรียนรู้การลงทุน (SET IC) เข้าร่วมฟังบรรยายพร้อม Workshop โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการใช้งานโปรแกรมแอสเพนจาก อินโฟเควสท์