TACC เตรียมออกสินค้ากัญชง H2/64 ขยายธุรกิจสู่ตลาดสินค้า Health & Wellness

นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ (TACC) เปิดเผยว่า การร่วมลงทุนกับบริษัท ไทยคานาเทค อินโนเวชั่น จำกัด (TCI) ในสัดส่วน 30% ซึ่ง TCI มีความร่วมมือ (MOA) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) ในการทำกัญชาทางการแพทย์และกัญชงทั้งต้นน้ำถึงปลายน้ำนั้น TACC อยู่ระหว่างศึกษาตลาดและความต้องการของผู้บริโภค ในการที่จะผลิตสินค้ากัญชงในครึ่งหลังของปีนี้ เพื่อขยายธุรกิจไปสู่ตลาดสินค้า Health and wellness ที่ใช้สาร CBD เป็นส่วนประกอบ บริษัทฯ มีความพร้อมทั้งในแง่ของทีมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทีมงานการตลาด และมีหลายช่องทางในการจัดจำหน่าย เชื่อว่าหลังเปิดตัวโปรดักส์กัญชง จะได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างดีเยี่ยม ส่วนธุรกิจ “คาแรคเตอร์” ในปีนี้ บริษัทฯ มีคาแรคเตอร์ใหม่ “Jay The Rabbit” จับกลุ่มคนโสด และกลุ่มออฟฟิศ ที่มีกำลังซื้อเป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีความแตกต่างจากคาแรคเตอร์ที่บริษัทฯมีอยู่ ทำให้สามารถขยายฐานลูกค้าและต่อยอดธุรกิจ ให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ซึ่งมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างดีเยี่ยม เช่นเดียวกับคาแรคเตอร์ “Rilakkuma” และ “หมาจ๋า” … Continue reading TACC เตรียมออกสินค้ากัญชง H2/64 ขยายธุรกิจสู่ตลาดสินค้า Health & Wellness