Upcoming Event

 

ฟรี! สัมมนาเชิงวิชาการ “สถานีต่อไป ไชน่า! เปิดประตูแดนมังกร”

พฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 12:30 – 17:00 น.

ณ ห้อง อายัทอบาโลน คอนเวนชั่นฮอลล์ ตึก Thai CC หอการค้า ไทย-จีน

(บริการอาหารว่าง 1 มื้อ)

วิทยากรจาก JD.COM ทั้ง 4 ท่าน

เกี่ยวกับวิทยากร

ปัจจุบัน วินสตัน เฉิง (Winston Cheng) ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ ฝ่ายต่างประเทศของบริษัท JD.com รับผิดชอบด้านการริเริ่มธุรกิจ ระดับโลก รวมถึงการลงทุนในต่างประเทศและการควบรวมกิจการ

ในเดือนสิงหาคม ปี 2015 วินสตันได้ร่วมงานกับบริษัท LeEco Global Group ในตำแหน่งรองประธานกรรมการอาวุโสและหัวหน้าฝ่ายการเงิน และพัฒนาธุรกิจระดับโลก รวมถึงดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ คณะกรรมการการลงทุน ซึ่งรับผิดชอบในด้านการเงิน การลงทุน และ การควบรวมกิจการ

ในเดือนกันยายน ปี 2013 วินสตันเคยร่วมงานกับ Bank of America Merrill Lynch ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสื่อและโทรคมนาคม

ในปี 2007 วินสตันยังได้ทำงานให้กับบริษัท Goldman Sachs ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายกลุ่มธุรกิจวาณิชธนกิจในเอเชียแต่ไม่รวมญี่ปุ่น และยังเป็นหัวหน้าฝ่ายกลุ่มผู้บริโภคค้าปลีกในในเอเชียแต่ไม่รวมญี่ปุ่น

ก่อนหน้าที่จะร่วมงานกับบริษัท Goldman Sachs วินสตันได้ทำงานให้กับ Citi เป็นเวลามากกว่า 10 ปี

ในปี 1996 เขาเริ่มทำงานในด้านธุรกิจวาณิชธนกิจที่ Salmon Brothers เขาใช้ชีวิตทำงานในด้านวาณิชธนกิจที่เมืองนิวยอร์ก เมืองพาโล อัลโต และฮ่องกง เป็นเวลายาวนานกว่า 20 ปี

วินสตันเรียนจบการศึกษาในปี 1995 จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ในเมืองเบิร์กลีย์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์และภาษาจีน

มิถุนายน 2553 – ปัจจุบัน:                JD.com

สิงหาคม 2560 – ปัจจุบัน:                     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ แผนกซัพพลายเชนระหว่างประเทศ

มกราคม 2559 – กรกฎาคม 2560:         ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี  แผนกอุปกรณ์เทคโนโลยีอันดับหนึ่งของเอเชีย

เมษายน 2558 – ธันวาคม 2558:           ตำแหน่ง ฝ่ายปฏิบัติการ สำนักงานในประเทศอินโดนีเซีย

มิถุนายน 2553 – เมษายน 2558:          ตำแหน่ง ผู้จัดการวางแผนโลจิสติกส์อาวุโส

สิงหาคม 2552 – มิถุนายน 2553:       dangdang.com

ตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมอุตสาหการ แผนกคลังสินค้า

มีนาคม 2549 – กรกฎาคม 2552:       DHL – Sinotrans Int’l Air Courier Ltd.

ตำแหน่ง วิศวกรอุตสาหการ ฝ่ายปฏิบัติการ

กรกฎาคม 2546 – มิถุนายน 2549:      Beijing Orient TOP Victory Electronics Co., ltd.

วิศวกรอุตสาหการ ฝ่ายการผลิต

2560 – ปัจจุบัน   ดำรงตำแหน่ง CEO บริษัท จิงตง หุ้นส่วน (ประเทศไทย) จำกัด

2553 – 2560      ผู้จัดการใหญ่แผนกตลาดธุรกิจดิจิทัล Jingdong Mall

2551 – 2553      ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายขายแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

2551                  เข้าทำงานใน Jingdong Mall ฝ่ายขายและจัดซื้อ ผลิตภัณฑ์ 3C

ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท JD Worldwide

ทำงานในด้านอุตสาหกรรมการค้าปลีกมาเป็นระยะเวลากว่า 8 ปี

Wanda Group ห้างสรรพสินค้าว่านต๋า (Wanda Department Store) – รับผิดชอบเรื่องแผนประจำปีของห้างสรรพสินค้าว่านต๋าในประเทศจีน รวมถึงแผนกลยุทธ์พัฒนาธุรกิจในประเทศจีน โดยเฉพาะแผนกเสื้อผ้าผู้หญิง

 FANCL – รับผิดชอบในด้านแผนกลยุทธ์พัฒนาธุรกิจในประเทศจีนทางตอนเหนือและกำหนดทิศทางในการพัฒนาตลาด

 JD Worldwide – ร่วมงานกับ JD Worldwide ในตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ หน้าที่รับผิดชอบหลักคือ ประเมินมูลค่าแบรนด์สินค้าต่างประเทศและเจรจาธุรกิจ

กำหนดการ

*หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Latest Events