ฟิทช์ ระบุโทรมือถือไทยเผชิญกับรายได้โตคงที่แต่ค่าใช้จ่ายการตลาตสูงขึ้น

ฟิทช์ เรทติ้งส์ กล่าวว่ารายได้จากค่าบริการของผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่สามรายของไทยน่าจะอยู่ในระดับคงที่ในปี 2557 เมื่อเทียบกับการเติบโต 7.3% ในปี 2556 รายได้จากการให้บริการด้านข้อมูล (Data Revenue) ถึงแม้จะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง น่าจะพอสำหรับชดเชยรายได้จากการให้บริการด้านเสียง (Voice Revenue) ที่ลดลงเท่านั้น

ฟิทช์คาดว่ารายได้ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ประกอบการรายใหญ่สามราย ได้แก่ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ AIS (BBB+/AA+(tha)/Stable) บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน หรือ DTAC (BBB/AA(tha)/Stable) และ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น หรือ True Corp ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเกือบทั้งหมดของตลาด จะยังคงอ่อนแอในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2557 แม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะปรับตัวดีขึ้น รายได้จากการให้บริการด้านเสียงน่าจะยังคงได้รับผลกระทบจากการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดการให้บริการด้านเสียงที่อิ่มตัว นอกจากนี้ ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะหันไปใช้ Over-the-top Applications เช่น Facebook, Twitter, Skype, LINE และ WhatsApp เพิ่มขึ้น แทนการใช้บริการโทรศัพท์ด้วยเสียงและการส่งข้อความแบบเดิม โดยโปรแกรมประยุกต์เหล่านี้เป็นการใช้งานผ่านเครือข่ายข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่

ฟิทช์คาดว่าค่าใช้จ่ายด้านการตลาดของผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องในปี 2557 และ 2558 เนื่องจากผู้ประกอบการน่าจะรักษากิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนและเพิ่มจำนวนการโอนย้ายผู้ใช้บริการไปยังเครือข่าย 3G อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นน่าจะถูกชดเชยด้วยต้นทุนค่าส่วนแบ่งรายได้ที่ปรับตัวลดลงเมื่อมีโอนย้ายผู้ใช้บริการไปอยู่ภายใต้ระบบ 3G เพิ่มขึ้น ฟิทช์คาดว่าอัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายต่อรายได้ (EBITDA Margin) ของกลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1%-3% ในปี 2557 โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557 EBITDA Margin โดยรวมของอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเป็น 34.7% จาก 31.9% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

กระแสเงินสดสุทธิ (Free Cash Flow) ของผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่น่าจะติดลบในปี 2557 และ 2558 เนื่องจากเงินลงทุนในการก่อสร้างเครือข่าย 3G ที่สูง อัตราส่วนหนี้สินต่อกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (Financial Leverage) น่าจะปรับตัวสูงขึ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตามอันดับเครดิตของผู้ประกอบการที่จัดอันดับโดยฟิทช์ได้พิจารณารวมถึงอัตราการเติบโตของกำไรที่อยู่ในระดับต่ำและฐานะการเงินที่คาดว่าจะอ่อนแอลงไว้แล้ว

ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ที่สุดสองราย ได้แก่ AIS และ DTAC มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตปัจจุบัน ซึ่งน่าจะช่วยลดทอนผลกระทบจากการลงทุนที่สูง

รายได้จากการให้บริการด้านเสียงรวมของ AIS, DTAC และ True Corp ปรับตัวลดลง 10.7% ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557 โดยสาเหตุหลักมาจากภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนตัวลงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของไทยที่ลดลง 0.5% ในไตรมาสแรกของปี 2557 แม้ว่า GDP ปรับเพิ่มขึ้น 0.4% ในไตรมาสสองของปี 2557 ก็ตาม รายได้จากการให้บริการด้านข้อมูลซึ่งเติบโต 28.2% ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557 ได้ช่วยชดเชยรายได้จากการให้บริการด้านเสียงที่ปรับตัวลดลง และส่งผลให้รายได้จากค่าบริการ ไม่รวมค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่อสัญญาณ (Interconnection Charge) อยู่ในระดับคงที่ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557

ถึงแม้ว่าธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่จะมีการแข่งขันที่รุนแรงในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557 ผู้ประกอบการรายใหญ่สามรายยังคงสามารถรักษาสถานะทางการตลาดไว้ได้ โดย AIS มีส่วนแบ่งทางการตลาดตามรายได้จากค่าบริการที่ 52% DTAC อยู่ที่ 31% และ True Corp อยู่ที่ 17%

Symbol: ADVANC TRUE DTAC