"ม.ล.ปนัดดา"ชี้แนวคิดเลือกตั้งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศต้องพิจารณาให้รอบคอบ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรณีที่มีข่าวจะมีการปรับเปลี่ยนที่มาของผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศจากเดิมที่เป็นการแต่งตั้งตามระบบราชการมาเป็นการเลือกตั้งนั้น เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะขณะนี้มีการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) และองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) ซึ่งเป็นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอยู่แล้ว

ส่วนกรณีที่จะมีการเปลี่ยนการเรียกชื่อจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นนายกเทศมนตรีนั้น ม.ล.ปนัดดา แสดงท่าทีตอบรับในเรื่องนี้ เพราะเป็นการสื่อความหมายให้ประชาชนได้ชัดเจนว่า กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบพิเศษ ไม่ใช่จังหวัดทั่วไปอย่างที่หลายคนเข้าใจ