ประธาน กรธ.ยันเขียนร่างรธน.ด้วยเหตุผลเพื่อแก้ปัญหาประเทศ ขอช่วยชี้แจงตามความเป็นจริง

นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวในการอบรม “การสร้างความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ และคำถามเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)” ให้กับอาสาสมัครผู้นำชุมชนในกรุงเทพมหานครว่า ในรัฐธรรมนูญพยายามให้มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น โดยไม่ระรานสิทธิเสรีภาพประชาชนเกินกว่าเหตุ ซึ่งรัฐธรรมนูญนี้พยายามแก้ปัญหาสำคัญที่มีอยู่ในประเทศ รวมทั้งการเมืองที่เคยติดขัดก็พยายามแก้ไว้

หลังจากรวบรวมพบว่าปัญหาสำคัญในบ้านเมือง คือ ความเหลื่อมล้ำไม่ยุติธรรม, วินัยของคน ไม่ทำตามกติกานอกจากนี้ ปัญหาสำคัญ คือ การศึกษา ที่นับวันเด็กยิ่งแย่ลง จากอดีตประเทศเพื่อนบ้านส่งคนมาเรียนในไทย แต่อนาคตอาจต้องส่งคนไทยไปเรียนประเทศเพื่อนบ้าน หรือไม่อนาคตของชาติในวันข้างหน้า คนไทยอาจไปใช้แรงงานในประเทศเพื่อนบ้าน ถ้าแก้ปัญหาการศึกษาไม่สำเร็จ ขณะเดียวกัน การทุจริตประพฤติมิชอบ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และปัญหาสุดท้ายที่สำคัญ คือ กระบวนการบังคับใช้กฎหมาย เพราะเดี๋ยวนี้ทั้งโลกคิดใหม่ กฎหมายมียิ่งน้อยเท่ากับสังคมเจริญและพัฒนามากขึ้น

“กรธ.เชื่อมั่นโดยสุจริตว่า ทั้งหมดที่เขียนในรัฐธรรมนูญจะเกิดประโยชน์กับประชาชน ประเทศชาติ ในอนาคตโดยรวม โดยเฉพาะการปฏิรูปประเทศทั้ง 7 ด้าน ดังนั้น อยากขอให้ช่วยบอกต่อในเรื่องเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ เราไม่ได้กลัวใครอ่านรัฐธรรมนูญแล้วเจอที่ผิด แต่กลัวคนที่แกล้งบอกผิดๆ ในเรื่องไม่จริง ดังนั้นอาศัยท่านทั้งหลายทุกสาขา บอกให้รู้ความเป็นจริงที่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญ"นายมีชัย กล่าว