ดัชนี PMI ภาคบริการยูโรโซนร่วงลงสู่ระดับ 55.4 ในเดือนมิ.ย.

ผลการสำรวจของไอเอชเอส มาร์กิตระบุว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของยูโรโซน อยู่ที่ระดับ 55.4 ในเดือนมิ.ย. ลดลงจากระดับ 56.3 ในเดือนพ.ค. แต่ยังอยู่เหนือตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์

ทั้งนี้ ดัชนีอยู่เหนือระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้ถึงการขยายตัวของภาคบริการของยูโรโซน

นอกจากนี้ ดัชนี PMI รวมภาคการผลิตและบริการของยูโรโซนอยู่ที่ระดับ 56.3 ในเดือนมิ.ย. และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์