โบรกเกอร์มาร์เก็ตแชร์ 10 อันดับสูงสุดประจำวันที่ 12 เม.ย. 2560

รายงาน 10 อันดับของโบรกเกอร์ที่มีส่วนแบ่งตลาด (มาร์เก็ตแชร์) สูงสุดประจำวันที่ 12 เม.ย. 2560 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) มีมาร์เก็ตแชร์สูงเป็นอันดับหนึ่งที่ 9.35%

สรุปมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ประจำวันที่ 12 เม.ย. 2560 ที่ 32,515.52 ล้านบาท โดยมีนายหน้าค้าหลักทรัพย์(โบรกเกอร์) 10 อันดับแรกที่มีนักลงทุนส่งคำสั่งซื้อ-ขายรวม มูลค่าสูงสุด ได้แก่


1    PHATRA         ส่วนแบ่งการตลาด           9.35%
2    MBKET          ส่วนแบ่งการตลาด           7.25%
3    DBSV           ส่วนแบ่งการตลาด           5.62%
4    CIMBS          ส่วนแบ่งการตลาด           5.12%
5    FSS            ส่วนแบ่งการตลาด           4.96%
6    KSS            ส่วนแบ่งการตลาด           4.69%
7    BLS            ส่วนแบ่งการตลาด           4.56%
8    AWS            ส่วนแบ่งการตลาด           3.93%
9    TNS            ส่วนแบ่งการตลาด           3.91%
10   CS             ส่วนแบ่งการตลาด           3.88%