กรุงเทพโพลล์เผยคนเห็นข้อดีการใช้ PromptPay QR Code แต่ยังกังวลความปลอดภัย-ความเข้าใจต่อระบบ

กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง "คนไทยพร้อมหรือไม่กับการใช้ PromptPay QR Code ชำระเงิน" พบว่า ประชาชน 57.4% ทราบข่าวเกี่ยวกับธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดตัว PromptPay QR Code เพื่อการชำระเงินรูปแบบใหม่สร้างสังคมไร้เงินสด ขณะที่ 42.6% ไม่ทราบ

เมื่อถามถึงข้อดีของการชำระเงินผ่าน PromptPay QR Code พบว่าส่วนใหญ่ 72.4% เห็นว่าสะดวกรวดเร็วในการซื้อสินค้าและบริการ รองลงมา 64.0% เห็นว่าไม่ต้องพกพาเงินสดให้ยุ่งยาก และ 44.25 เห็นว่าเป็นการเพิ่มช่องทางในการชำระสินค้า

เมื่อถามถึงด้านความกังวลกับการใช้ PromptPay QR Code ชำระสินค้าแทนการใช้เงินสดพบว่า ส่วนใหญ่ 52.6% กังวลว่าร้านค้าที่รับชำระยังไม่ครอบคลุมทุกร้าน รองลงมา 52.2% กังวลด้านความปลอดภัยในการใช้งาน และอีก 45.0% กังวลด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ QR Code ของประชาชน

เมื่อถามว่าคิดว่าการนำ PromptPay QR Code มาใช้แทนการชำระเงินสด จะช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมในด้านใด พบว่า ส่วนใหญ่ 63.1% เห็นว่าจะทำให้รูปแบบการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่สู่สังคมแบบ Smart City รองลงมา 45.9% จะช่วยทำให้เศรษฐกิจคล่องตัวขึ้น และอีก 34.8% จะช่วยให้การท่องเที่ยวขยายตัว นักท่องเที่ยวใช้จ่ายมากขึ้น

สุดท้ายเมื่อถามว่าสนใจที่จะปรับตัวมาใช้ระบบการชำระเงินซื้อสินค้าโดยใช้ PromptPay QR Code แทนที่การใช้เงินสดหรือไม่ พบว่า ประชาชน 43.8% ยังไม่แน่ใจ ส่วนอีก 39.0% สนใจ ขณะที่อีก 17.2% ไม่สนใจ

อนึ่ง ผลสำรวจดังกล่าวมาจากความคิดเห็นของประชาชนอายุ 18 ขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 1,150 คน ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2560