กก.พิเศษนัดหารือกำหนดกรอบแก้ไขร่าง รธน.ฉบับประชามติวันนี้หลังได้รับพระราชทานคืนแล้ว

นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวว่า การดำเนินการแก้ไขเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชามติของคณะกรรมการพิเศษฯ จะใช้เวลาไม่นานมากนัก เพราะขณะนี้ได้รับพระราชทานคืนร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวมาแล้ว โดยเย็นวันนี้ทางคณะกรรมการฯ น่าจะได้ทราบกรอบเวลาในการทำงานที่ชัดเจนขึ้น เพราะต้องดำเนินการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เนื่องจากต้องเผื่อเวลาให้อาลักษณ์แก้ไขเนื้อหาด้วย ซึ่งจะต้องใช้เวลากว่าครึ่งเดือน และต้องให้นายกรัฐมนตรี ตรวจสอบเนื้อหาที่ทางคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการแก้ไขอีกครั้ง