ธปท.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและข้อมูลกับ ก.แรงงาน

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและข้อมูลระหว่างกระทรวงแรงงาน โดยนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และนายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กับ ธปท. โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน เป็นประธานในพิธี เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานรัฐด้วยกัน รวมทั้งส่งเสริมการใช้ข้อมูลด้านแรงงาน และประกันสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสร้างความเข้าใจภาวะและพลวัตการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของตลาดแรงงานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์และการกำหนดนโยบาย ด้านแรงงานให้ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและแรงงานได้อย่างดีที่สุด

"ความร่วมมือทางวิชาการจะช่วยเสริมองค์ความรู้และทักษะของบุคลากรโดยมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคนิคการวิเคราะห์ต่างๆ นอกจากนี้ ยังจะช่วยเสริมสร้างเครือข่ายและพันธมิตรในด้านวิชาการระหว่างองค์กรให้แนบแน่นยิ่งขึ้น"นายวิรไท กล่าว

ผู้ว่าการ ธปท.กล่าวต่อว่า ความร่วมมือด้านข้อมูลที่ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงฯ นี้ จะเป็นข้อมูลเชิงสถิติ โดยจัดทำให้อยู่ในรูปแบบที่ไม่เปิดเผยให้รู้ถึงตัวบุคคล เพื่อเป็นการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลไว้อย่างเคร่งครัดบันทึกข้อตกลงฯ ข้างต้น มีข้อกำหนดในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนในเชิงสถิติ หรือ เชิงวิชาการไม่ว่าจะอยู่ในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีใด ๆ โดยกระทรวงแรงงาน และ ธปท.จะเผยแพร่ข้อมูลในภาพรวมเพื่อประโยชน์ทางด้านวิชาการเท่านั้น และเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเป็นความลับ