*CENTEL คาดธุรกิจโรงแรมปี 62 อัตราเข้าพักเฉลี่ย 83-85% รายได้ต่อห้องพักเฉลี่ยโต 4-6%

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา (CENTEL) เปิดเผยแนวโน้มธุรกิจปี 62 ว่า ในด้านธุรกิจโรงแรม ประมาณการอัตราการเข้าพักเฉลี่ย (OCC) สำหรับโรงแรมเดิมจะอยู่ในชวง 83-85% ขณะที่รายได้ต่อห้องพักเฉลี่ย (RevPAR) จะเติบโตประมาณ 4-6% เมื่อเทียบกับปี 61 อยางไรก็ดี รายได้รวมธุรกิจโรงแรมในปีหน้าจะเติบโตน้อยกว่าการเติบโตของ RevPAR เนื่องจากการปิดปรับปรุงโรมแรมเซ็นทาราแบรนด์บีชรีสอร์ท สมุย

ส่วนธุรกิจอาหาร คาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเติบโตจากสาขาเดิม (SSS) ประมาณ 3-4% โดยมีปัจจัยบวกจากการเลือกตั้งที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาส 1/62 และจากฐานที่ค่อนข้างต่ำในช่วงครึ่งแรกของปี 61 โดยการจัดโปรโมชั่น การโฆษณา และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ยังคงเป็นส่วนผลักดันการเติบโตเป็นหลัก และจะมีการขยายสาขาสุทธิเพิ่มขึ้นประมาณ 80-90 สาขา คิดเป็นการเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ 8-9%

การขยายสาขานี้ยังไม่รวมแบรนด์ใหม่ ๆ ที่มีแผนจะพัฒนาในปี 62
Symbol: CENTEL