*OGC หยุดสายการผลิตเตาหลอม A ชั่วคราว 12 พ.ย.61-23 ม.ค.62 เพื่อซ่อมบำรุงตามแผนงาน

บมจ.โอเชียนกลาส (OGC) แจ้งว่า บริษัทฯ ได้หยุดสายการผลิตเตาหลอมแก้วโซดาไลม์ (เตาหลอม A) ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย.61- 23 ม.ค.62 เพื่อการบำรุงรักษาตามแผนงานซึ่งกำหนดให้ดำเนินการเป็นประจำทุกๆ 4-6 ปี ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเตา

ทั้งนี้ในระหว่างการหยุสายการผลิต บริษัทฯ ได้สำรองสินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่ายตามปริมาณความต้องการของตลาด

นอกจากนี้ สายการผลิตเตาหลอมแก้วโซดาไลม์ (เตาหลอม B) และเตาหลอมแก้วคริสตัลลีน (เตาหลอม C) รวมถึงส่วนอื่นๆที่โรงงานและสำนักงานยังคงปฎิบัติหน้าที่ตามปกติ
Symbol: OGC