บล.เอเซีย พลัส ออก Call DW อ้างอิง ESSO,ORI,STA,TPIPL,UV จ่อเทรด 11 ม.ค.นี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)เปิดเผยว่า บล.เอเซีย พลัส จะเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrants) จำนวน 5 หลักทรัพย์ อ้างอิง บมจ. เอสโซ่ (ประเทศ ไทย)(ESSO), บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI), บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA), บมจ.ทีพีไอ โพลีน (TPIPL) และบมจ. ยูนิเวนเจอร์ (UV) โดยจะทำการซื้อวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 11 มกราคม 2561 ใช้รายละเอียด DW ดังนี้

DW       อ้างอิง   จำนวน  ราคาใช้สิทธิ  อัตราใช้สิทธิ  เทรดวันแรก   ครบกำหนดอายุ
            (ล้านหน่วย) (จุด/บาท)  (DW : หุ้น)
ESSO08C1807A  ESSO   80.00   19.80   5.3 : 1   11 ม.ค.61   3 ส.ค.61
ORI08C1807A  ORI    80.00   22.50   5.7 : 1   11 ม.ค.61   3 ส.ค.61
STA08C1807A  STA    80.00   16.60   5.3 : 1   11 ม.ค.61   3 ส.ค.61
TPI08C1807A  TPIPL   80.00   9.00   2.45 : 1   11 ม.ค.61   3 ส.ค.61
UV08C1807A   UV    80.00   10.80   2.66 : 1   11 ม.ค.61   3 ส.ค.61

ทั้งนี้ บริษัทฯจะเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Direct listing)

บล.เอเซีย พลัส จำกัด ได้รับการค้ำประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จากบมจ.เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮ ลดิ้งส์ (ASP) ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อในระดับ A-(tha) จาก FITCH (Thai) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560