#StockWatch: #StockWatch: เช็ค! ผู้บริหาร บจ.ใครขายหุ้นหนักสุดเดือน ส.ค.62

"สำนักข่าวอินโฟเควสท์" รวบรวมข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 พบว่าบริษัทที่มีมูลค่าขายหุ้นมากที่สุด ได้แก่ บมจ.อาร์เอส (RS) เป็นลักษณะการขายบนกระดานรายใหญ่ (Big Lot) ให้กับ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง (BTS) คิดเป็นมูลค่า 1,050 ล้านบาท ส่งผลให้ BTS ได้เข้าถือหุ้น RS ประมาณ 7% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

จำนวนหุ้น ราคาขายเฉลี่ย มูลค่ารวม

(บาท/หุ้น) (บาท)

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์           55,000,000         15.00            825,000,000
นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ            15,000,000         15.00            225,000,000
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

รายล่าสุดตระกูล "พีระเดชาพันธ์" ได้ขายหุ้น บมจ.เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง (TKN) ลักษณะ Big Lot ให้กับพันธมิตร คาดเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ โดยการขาย Big Lot รอบนี้นับเป็นครั้งที่7 คิดเป็นมูลค่า 410.55 ล้านบาท ส่งผลให้ล่าสุดตระกูล "พีระเดชาพันธ์" จะเหลือถือครองหุ้นใน TKN ประมาณ 57.27%


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

จำนวนหุ้น ราคาขายเฉลี่ย มูลค่ารวม

(บาท/หุ้น) (บาท)

นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์       7,245,000            10.00           72,450,000
นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์        33,810,000            10.00          338,100,000
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

สำหรับบริษัทจดทะเบียนรายอื่นเป็นการทำรายการขายหุ้นตามปกติของผู้บริหารผ่านตลาดหลักทรัพย์ (Auto Matching) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้ดำเนินการประกอบด้วย 21 บริษัทจดทะเบียน


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

จำนวนหุ้น ราคาขายเฉลี่ย มูลค่ารวม

(บาท/หุ้น) (บาท)


**บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ (NOBLE)
นายแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง          6,847,100           23.00            157,483,300

**บมจ.สกาย ไอซีที (SKY)
นายวิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ                 120,000           13.08              1,569,600

10,000 13.60 136,000

3,532,500 12.00 42,390,000

30,000 13.80 414,000

2,867,500 12.00 34,410,000

50,000 14.18 709,000

10,000 14.20 142,000

10,000 14.20 142,000

20,000 14.40 288,000

40,000 14.73 589,200

70,000 15.26 1,068,200

50,000 15.80 790,000

10,000 15.30 153,000


**บมจ.สหการประมูล (AUCT)
นายเทพทัย ศิลา                  9,000,000            6.80             61,200,000

**บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO)
นางสุรางคนา ฉายประสาท             14,000           17.30                242,200
นางสาวศิริวรรณ เปี่ยมเศรษฐสิน        215,000           17.40              3,741,000


**บมจ.โอสถสภา (OSP)
นายร็อบ แรนเดอร์ส                  95,000           36.75               3,491,250
นายสมประสงค์ บุญยะชัย               60,000           36.25               2,175,000

10,000 37.00 370,000

30,000 36.75 1,102,500


**บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV)
นายปรีชญา รัศมีธานินทร์            1,000,000            3.27               3,270,000

**บมจ.เอกชัยการแพทย์ (EKH)
นายกวีชัย เลิศอัศวรัตน์                20,000            7.95                 159,000

35,000 7.79 272,650


**บมจ.โรงพยาบาลราชพฤกษ์ (RPH)
นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์                 100,000            6.55                 655,000

**บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ (CHG)
นายสุชาย เหล่าวีรวัฒน์               400,000            2.32                 928,000

100,000 2.32 232,000

800,000 2.37 189,600

100,000 2.40 240,000**บมจ.มาสเตอร์ แอด (MACO)
นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช          330,000            1.50                 495,000

**บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์ (BJC)
นายธีระพล เกียรติสุรนนท์              20,000           52.00               1,040,000

20,000 52.25 1,045,000

20,000 52.50 1,050,000


**บมจ.บ้านปู (BANPU)
นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล              572,500           11.60               6,641,000

**บมจ.ทีทีดับบลิว (TTW)
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์                300,000           13.80               4,140,000

200,000 13.95 2,790,000


**บมจ.ทาพาโก้ (TAPAC)
นายนารุฮิซะ อาเบะ                 100,000            6.05                 605,000

20,000 6.25 125,000


**บมจ.ดู เดย์ ดรีม (DDD)
นายณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ              50,000           24.40               1,220,000

**บมจ.เดนทัล คอร์ปอเรชั่น (D)
นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล              160,000            6.33               1,012,800


**บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป (ERW)
นางสาวกันยะรัตน์ กฤษณเทวินทร์        100,000            5.65                 565,000
นายอภิชาญ มาไพศาลสิน              150,000            5.70                 855,000

**บมจ.ซีพีแอล กรุ๊ป (CPL)
นายภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน            7,485,147            1.50              11,227,720
นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน             7,485,158            1.50              11,227,737
นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน            7,485,170            1.50              11,227,755

**บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (JMT)
นายสมศักดิ์ อธิศัยตระกูล             500,000            17.40               8,700,000

**บมจ.คาร์มาร์ท (KAMART)
นายพงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล              100,000             6.15                 615,000

**บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (GPI)
นายอโณทัย เอี่ยมลำเนา             100,000             2.00                 200,000
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
#StockWatch