*MCOT คาดสรุปจับมือพันธมิตรไทย-ตปท.ลงทุนพัฒนาที่ดิน 50 ไร่ ปลายปีนี้

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท (MCOT) เปิดเผยว่า บริษัทคาดว่าจะสรุปแผนการพัฒนาที่ดินเปล่าขนาด 50 ไร่ ติดถนนเทียมร่วมมิตรใกล้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในช่วงปลายปีนี้ หรืออย่างช้าช่วงต้นปี 63 โดยปัจจุบันมีเอกชนที่สนใจทั้งในประเทศไทย จีน เกาหลี และอังกฤษ อยู่ระหว่างพิจารณาถึงความเหมาะสมว่ารูปแบบของการพัฒนาโครงการ

ส่วนที่ดินสำนักงานใหญ่ในปัจจุบันขนาด 20 ไร่ นั้น คาดว่าจะมีการปล่อยเช่าระยะยาว โดยบริษัทจะพิจารณาแผนการพัฒนาที่ดินให้มีความเหมาะสม และมีผลตอบแทนในระยะยาวมากกว่าเดิม

"ปัจจุบันเราคำตอบหลังจากที่ให้ให้สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สำนักงานศูนย์วิจัยฯ) ศึกษาแล้ว แต่ยังมีหลายๆข้อที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม โดยกระบวนการต่างๆทั้งการหาพันธมิตร และการสรุปภาพรวมโครงการจะต้องแล้วเสร็จภายในข่วงปลายปีนี้ หรืออย่างช้าคือต้นปี 63"นายเขมทัตต์ กล่าว

นายเขมทัตต์ กล่าวว่า ภาพรวมแผนงานในปี 62 บริษัทจะมุ่งเน้นธุรกิจใหม่ๆ ผ่านยุทธศาสตร์ 3 ด้านคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการเสถียรภาพทางการเงิน และยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าและรายได้จากธุรกิจใหม่

โดยในข่วงเดือน พ.ค.นี้บริษัทเตรียมที่จะเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ ชื่อ WHAM ซื่งเป็นแอปพลิเคชันสำหรับฟังเพลง และรวมรวมค่ายเพลงขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ทั่วประเทศเข้ามาไว้รวมกัน รวมถึงจะใการเปิดตัวแอปพลิเคชัน คู่หู ซึ่งเป็นแอปพลิเคชัน ในการฟังเพลงเช่นกัน เชื่อว่าจะเข้ามาช่วยผลักดันผลประกอบการของบริษัทอีกทางหนึ่ง

สำหรับการคืนคลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ปัจจุบันยังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับมูลค่าการเยียวยาว่าจะมากน้อยเพียงได โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปจากสำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ว่าจะมีมูลค่าการเยียวยามากน้อยเพียงใดในช่วงครึ่งปีหลัง

Symbol: MCOT