ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 24 พ.ค. 2562

     ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

พฤษภาคม 2562                                                               
16 พ.ค.-20 มิ.ย.62     GJS     เสนอซื้อ          14,644,404,205 หุ้น หุ้นละ 0.13 บาท                      
                                                                     
พฤษภาคม 2562                                                               
24 พ.ค.          AMATAR   XD            หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             B-WORK   XD            หุ้นละ 0.1912 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             BKKCP    XD            หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             CPNREIT   XD            หุ้นละ 0.4055 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             GVREIT   XD            หุ้นละ 0.2182 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             SPF     XD            หุ้นละ 0.385 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             TIF1    XD            หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             URBNPF   XN            หุ้นละ 0.13 บาท                               
             AKP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.072 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             AMANAH   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.00740741 บาท กำไรสะสม                       
             AMANAH   จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กำไรสะสม                    
             AMARIN   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             ARROW    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             BGC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             BR     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             BRR     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             CCP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             CENTEL   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.65 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             CHARAN   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             CHG     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             CK     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             COM7    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             CPT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.012 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             CSR     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.70 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             CSS     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             DEMCO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             EA     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.25 บาท กำไรสะสม                          
             EASON    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             ENGY    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             ERW     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             FMT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.625 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             GENCO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             HFT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             HPT     จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 16 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)             
             HUMAN    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             ITD     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0144 บาท กำไรสะสม                         
             JWD     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.21 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             KAMART   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             KCAR    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             LRH     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.41 บาท กำไรสะสม                          
             M-CHAI   จ่ายปันผล         หุ้นละ 3.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             MATI    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท กำไรสะสม                          
             MILL    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.03 บาท กำไรสะสม                          
             MK     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.011112 บาท กำไรสะสม                        
             MK     จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กำไรสะสม                    
             NCL     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0067 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             NEW     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             NPK     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             NYT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             OHTL    จ่ายปันผล         หุ้นละ 9.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             PB     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.85 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             PF     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.066 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             PLE     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0775 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             PREB    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.80 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             RAM     จ่ายปันผล         หุ้นละ 30.00 บาท กำไรสะสม                          
             RICHY    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.02514 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                 
             RICHY    จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)             
             SENA    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.160553 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                 
             SKN     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0982 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             SMIT    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SORKON   จ่ายปันผล         หุ้นละ 2.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SR     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.064 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             SST     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             STEC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SVI     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SWC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SYNTEC   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             TAE     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             TAKUNI   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0375 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             TC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             TCMC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             TCOAT    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.75 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             THE     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             TITLE    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0277777778 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)         
             TITLE    จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)       
             TMILL    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             TNPC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.04 บาท กำไรสะสม                          
             TPCH    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0623 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             TRITN    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0034 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             TSR     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             TSTE    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.06 บาท กำไรสะสม                          
             TWPC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.32 บาท กำไรสะสม                          
             UTP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             UVAN    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.23 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             VARO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             WPH     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0625 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             ATP30-W1  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                         
25 พ.ค.          BWG-W4   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                         
27 พ.ค.          CMO     XD            หุ้นละ 0.13 บาท กำไรสะสม                          
             FTREIT   XD            หุ้นละ 0.167 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             FUTUREPF  XD            หุ้นละ 0.358 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)            
             HPF     XD            หุ้นละ 0.093 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             KAMART   XD            หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             M-II    XD            หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             M-PAT    XD            หุ้นละ 0.183 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             M-STOR   XD            หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             MNIT    XD            หุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             MNIT2    XD            หุ้นละ 0.065 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             SEAFCO   XD            หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             ESTAR    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             KCM     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0034 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             SCI     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05 บาท กำไรสะสม                          
             SIAM    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SSP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.217 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             SYMC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             META-W3   ซื้อขายวันสุดท้าย                                            
28 พ.ค.          BGC     XD            หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             SUTHA    XD            หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)             
             META-W3   XE            1 : 1 @ 2.00 บาท                             
             MIT     XN            หุ้นละ 0.205 บาท                              
             AU     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             BCH     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             BSM     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.015 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)            
             FVC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             HTECH    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             NWR     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             RP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0522 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             RML     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.015 บาท กำไรสะสม                          
             TVI     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             WHA     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0833 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
29 พ.ค.          CPTGF    XD            หุ้นละ 0.218 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             EGATIF   XD            หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)             
             TFFIF    XD            หุ้นละ 0.1025 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)            
             TTLPF    XD            หุ้นละ 0.422 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             TFFIF    XN            หุ้นละ 0.0158 บาท                              
             BWG     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.023 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             JSP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.01 บาท กำไรสะสม                          
             NTV     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.46 บาท กำไรสะสม                          
             PPM     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.033 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             SCP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SSSC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.165 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             STA     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             TRUE    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             TWP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.219 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)            
             ACAP-W2   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                         
30 พ.ค.          LHPF    XD            หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             QHHR    XD            หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             HPT     XW            5 : 1                                   
             GYT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 5.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             PLANB    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.091 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
31 พ.ค.          LHHOTEL   XD            หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             DCC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0324 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             OISHI    จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)                  
             2S-W1    ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                         
                                                                     
มิถุนายน 2562                                                               
1 มิ.ย.          MIDA-W2   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                         
             ML-W2    ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                         
             SKY-W1   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                         
4 มิ.ย.          BCPG    XD            หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             AIMIRT   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1822 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             CPNCG    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.2641 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)            
             CRYSTAL   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1319 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             DIF     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             IVL     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             POPF    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.254 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             PPF     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.171 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             SIRIP    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1452 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
5 มิ.ย.          CTARAF   XD            หุ้นละ 0.085 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             KPNPF    XD            หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             MJLF    XD            หุ้นละ 0.2125 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)            
             SMT-W1   XE            1 : 1.072 @ 7.46 บาท                           
             CTARAF   XN            หุ้นละ 0.043 บาท                              
6 มิ.ย.          BOFFICE   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1519 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             GLANDRT   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1767 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             INGRS    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.026 บาท กำไรสะสม                          
             RICHY-W1  ซื้อขายวันสุดท้าย                                            
             JMART-W2  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                         
7 มิ.ย.          RICHY-W1  XE            1 : 1.22449 @ 1.47 บาท                          
             7UP     XW            5 : 1                                   
             BKI     จ่ายปันผล         หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             BRRGIF   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)             
             CMO     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.13 บาท กำไรสะสม                          
             FTREIT   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.167 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             GVREIT   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.2182 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             JASIF    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             TPRIME   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1304 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             TSC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)                  
8 มิ.ย.          TNPC-W1   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                         
10 มิ.ย.          AMATAR   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             SEAFCO   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             SPRIME   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1419 บาท (รอบ 17 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                 
             SRIPANWA  จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1665 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
11 มิ.ย.          B-WORK   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1912 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             BKKCP    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             CPNREIT   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.4055 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             TIF1    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
12 มิ.ย.          FUTUREPF  จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.358 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)            
             KAMART   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             SHREIT   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0959 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)            
             SPF     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.385 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
13 มิ.ย.          PPPM    XR            2 : 1 @ 2.00 บาท                             
             BGC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             MNIT    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             MNIT2    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.065 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             SUTHA    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)             
14 มิ.ย.          BCPG    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             CPTGF    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.218 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             EGATIF   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)             
             M-II    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             M-STOR   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             TFFIF    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1025 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)            
             TTLPF    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.422 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
17 มิ.ย.          HPF     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.093 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             M-PAT    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.183 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
18 มิ.ย.          LHHOTEL   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             LHPF    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             QHHR    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
20 มิ.ย.          S-W1    XE            1 : 1 @ 15 บาท                              
             CHO     XW            2 : 1                                   
             CTARAF   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.085 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             HREIT    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1987 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             KPNPF    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             MJLF    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.2125 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)            
21 มิ.ย.          META-W3   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                         
25 มิ.ย.         DIMET-W2  ซื้อขายวันสุดท้าย                                            
26 มิ.ย.         DIMET-W2  XE            1 : 1 @ 1.15 บาท                             
28 มิ.ย.         TRC     XR            9 : 5 @ 0.125 บาท                             
                                                                     
กรกฎาคม 2562                                                               
1 ก.ค.          META    XW            14 : 1                                  
3 ก.ค.          RICHY-W1  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                         
11 ก.ค.          STANLY   XD            หุ้นละ 8.25 บาท (รอบ 1 เม.ย.61-31 มี.ค. 62)                 
15 ก.ค.          PPPM    XW            3 : 1                                   
18 ก.ค.          VGI     XD            หุ้นละ 0.054 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)                 
             AEONTS   จ่ายปันผล         หุ้นละ 2.35 บาท (รอบ 1 ก.ย.61-28 ก.พ. 62 และกำไรสะสม)            
20 ก.ค.          DIMET-W2  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                         
26 ก.ค.          STANLY   จ่ายปันผล         หุ้นละ 8.25 บาท (รอบ 1 เม.ย.61-31 มี.ค. 62)                 
31 ก.ค.          VI     XR            1 : 2 @ 0.05 บาท                             
                                                                     
สิงหาคม 2562                                                               
5 ส.ค.          B      XR            1 : 1 @ 0.33 บาท                             
             B      XW            3 : 1                                   
7 ส.ค.          PTL     XD            หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)            
9 ส.ค           VGI     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.054 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)                 
23 ส.ค          PTL     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)