กสทช.เผย NEW TV เบี้ยวจ่ายเงินค่างวดทีวีดิจิทัลเตรียมดำเนินการตามขั้นตอนกม.

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ครบกำหนดชำระค่าประมูลทีวีดิจิทัลงวดที่ 4 ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 4/2562 ซึ่ง กสทช.กำหนดเป็นเงื่อนไขไว้ พบว่ามีเพียงบริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด ช่อง NEW TV เพียงช่องเดียวที่ไม่มาชำระค่าประมูล ซึ่งสำนักงาน กสทช.เตรียมดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

สำนักงาน กสทช.จะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการเยียวยาฯ ที่แต่งตั้งตามคำสั่งหัวหน้า คสช. และคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของสำนักงานฯ ว่า กรณีที่ช่อง NEW TV ที่ทำผิดเงื่อนไขไม่ชำระเงินงวด 4/2 ให้ครบถ้วนตามคำสั่งแล้ว ช่อง NEW TV จะไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในงวด 5 และ 6 หรือไม่ และรวมทั้งไม่ได้รับการสนับสนุนเงินค่าเช่าโครงข่าย MUX ด้วยหรือไม่

ทางสำนักงาน กสทช.จะได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวให้ช่อง NEW TV รับทราบอีกครั้ง หากช่อง NEW TV ยังไม่ดำเนินการก็จะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไป ในส่วนช่องอื่นที่เหลือชำระครบแล้วรวมเป็นเงินที่จะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินทั้งสิ้น 2,813,244,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สำหรับรายละเอียดของการชำระเงินค่าประมูลงวดที่ 4/2 นั้นพบว่า ช่องที่นำเงินมาชำระค่าประมูลทีวีดิจิตอลงวดที่ 4/2 เมื่อวานนี้มีจำนวน 8 ช่อง เป็นเงิน 1,990,521,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ประกอบด้วย บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ช่อง 3HD ชำระ 296,925,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) , บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด ช่อง PPTV HD ชำระ 289,435,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) , บริษัท ทริปเปิลวี บรอดคาสท์ จำกัด ช่อง ไทยรัฐทีวี HD ชำระ 278,735,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ,

บมจ.อสมท (MCOT) ช่อง MCOT HD ชำระ 276,595,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) , บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ช่อง Amarin TV HD ชำระ 274,455,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) , บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด ช่อง ONE HD ชำระ 274,455,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) , บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จำกัด ช่อง 8 ชำระ 222,025,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) , บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด ช่อง Nation TV ชำระ 77,896,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นการชำระค่าประมูลบางส่วน และยอมรับเงื่อนไขชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของยอดค่าประมูลส่วนที่เหลือ

ส่วนอีก 2 ช่อง ได้แก่ ส่วนบริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด ช่อง MONO และบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด ช่อง GMM Channel และยอมรับเงื่อนไขชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินค่าประมูลงวดที่ 4 ทั้งหมด

เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ในส่วนของช่องที่ขอคืนใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิตอลตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 4/2562 ไปก่อนหน้านี้ ทั้ง 7 ช่อง มีบริษัท สปริงนิวส์ เทเลิวิชั่น จำกัด ช่อง Spring News ที่ชำระเงินค่าประมูลทีวีดิจิตอลงวดที่ 4 ครบแล้ว ส่วนอีก 6 ช่องที่เหลือ ได้แก่ 1.บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ช่อง 3SD 2.บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ช่อง 3 FAMILY 3.บริษัท สปริง 26 จำกัด ช่อง SPRING 26 หรือช่อง NOW เดิม 4.บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด ช่อง VOICE TV 5.บริษัท ไบรท์ ทีวี จำกัด ช่อง Bright TV 6. MCOT ช่อง MCOT Kids ที่ต้องจ่ายค่าประมูลงวดที่ 4/2 นั้น สำนักงาน กสทช.จะหักออกจากเงินชดเชยที่ทั้ง 6 ช่อง จะได้รับจากการคืนใบอนุญาต ซึ่งในส่วนนี้เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 822,723,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)