*CNS เผยผถห.ใหญ่จะเพิกถอนหุ้นจากตลท. พร้อมทำเทนเดอร์ฯหุ้นที่ 2.51 บ./หุ้น

บล.โนมูระ พัฒนสิน (CNS) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (3 ต.ค.) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เนื่องจากบริษัทได้รับหนังสือจาก Nomura Asia Investment (Singapore) Pte., Ltd. (NAIS) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 85.78% แสดงความประสงค์ขอเพิกถอนหุ้นของบริษัท ผ่านการทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือ ที่อัตรา 2.51 บาท/หุ้น

การขอเพิกถอนหุ้นดังกล่าว เนื่องจากกลุ่มบริษัท Nomura (ซึ่งรวมถึง Nomura Holdings, Inc. (Nomura HD) ในฐานะบริษัทแม่ของ NAIS และบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอื่น ๆ ของ Nomura HD) และบริษัทได้สร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นระหว่างกันตั้งแต่บริษัทได้เข้าเป็นบริษัทย่อยของ NAIS เมื่อปี 57 จากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการโดย NAIS กลุ่มบริษัท Nomura เชื่อว่าการเพิกถอนหุ้นของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทในกลุ่ม Nomura ให้มีความใกล้ชิดและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับการดำเนินการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท และจะทำให้การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ มีความรวดเร็วขึ้นทำให้สามารถนำเสนอบริการที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้า

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวในวันที่ 27 พ.ย.62
Symbol: CNS