ภาวะตลาดเงินบาท: บาทปิดตลาด 30.27 ทรงตัว-รอปัจจัยใหม่ คาดกรอบพรุ่งนี้ 30.20-30.35

     นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนี้อยู่ที่ 30.27 บาท/ดอลลาร์ ทรงตัวใน
ระดับเดียวกับเปิดตลาดช่วงเช้า 
     เงินบาทวันนี้ทรงตัว เนื่องจากตลาดยังไร้ปัจจัยใหม่ โดยระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ 30.26-30.28 
บาท/ดอลลาร์ ส่วนปัจจัยที่ตลาดยังรอดูเป็นเรื่องความชัดเจนเกี่ยวกับการเจรจาคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีน
     "บาททรงตัวเท่ากับช่วงเช้า ระหว่างวันแกว่งตัวในกรอบแคบๆ ขยับแค่ 2-3 สตางค์ ตลาดยังไร้ปัจจัยใหม่เข้ามา นัก
ลงทุนยังรอดูความชัดเจนเรื่องสงครามการค้า ต่างชาติที่ขายหุ้นก็ย้ายมาลงทุนในพันธบัตร" นักบริหารเงิน กล่าว
     นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ไว้ระหว่าง 30.20-30.35 บาท/ดอลลาร์

     * ปัจจัยสำคัญ

     - เงินเยนอยู่ที่ 109.05 เยน/ดอลลาร์ จากช่วงเช้าที่ระดับ 109.12 เยน/ดอลลาร์
     - เงินยูโรอยู่ที่ 1.1081 ดอลลาร์/ยูโร จากช่วงเช้าที่ระดับ 1.1074 ดอลลาร์/ยูโร
     - ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,567.63 จุด ลดลง 1.90 จุด, -0.12% มูลค่าการซื้อขาย 44,022.45 ล้านบาท
     - สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติขายสุทธิ 1,524.73 ล้านบาท (SET+MAI)
     - นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เผยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณามาตรการพิเศษเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้
กับผู้ที่ได้สิทธิในมาตรการ "ชิม ช้อป ใช้" ซึ่งอยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ยังไม่ตกผลึก โดยกระทรวงคลังเห็นว่า 
มาตรการ"ชิม ช้อป ใช้"เป็นประโยชน์กับประชาชนโดยรวมในภาวะเศรษฐกิจขณะนี้ และกำลังศึกษาว่าจะสามารถทำอะไรเพิ่มเติม
ได้หรือไม่ และมาตรการเดิมที่มีอยู่มีข้อจำกัดหรือต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไร
     - นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง
เสนอเปลี่ยนแปลงรูปแบบกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่จะครบกำหนดภายในปี 62 เป็นกองทุนใหม่ภายใต้ชื่อ "กองทุนเพื่อการ
ออมระยะยาว" หรือ Super Savings Fund (SSF) โดยสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เพิ่มขึ้นเป็น 30% 
(จากเดิม 15%) แต่ไม่เกิน 2 แสนบาท แต่เมื่อรวมกับวงเงินลดหย่อนจากกองทุนอื่นแล้วจะต้องไม่เกิน 5 แสนบาทต่อปี ภาษี และ
กำหนดระยะเวลาการถือครอง 10 ปี จากเดิม 7 ปี แต่เมื่อรวมกับวงเงินลดหย่อนจากกองทุนอื่น ได้แก่ กองทุนรวมเพื่อการเกษียณ
อายุ (RMF) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน กอง
ทุนการออมแห่งชาติ หรือเงินจ่ายเบี้ยประกันชีวิตสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญ แล้วจะต้องไม่เกิน 5 แสนบาทในแต่ละปีภาษี
     นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ของกองทุนรวมเพื่อการเกษียณอายุ (RMF) โดยให้สามารถหัก
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เพิ่มขึ้นเป็น 30% จากเดิม 15% และยกเลิกการกำหนดขั้นต่ำของการซื้อกองทุน RMF จากเดิม
ต้องซื้อไม่น้อยกว่า 3% ของเงินได้พึงประเมิน หรือไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่มีราย
ได้ปานกลางถึงน้อยสามารถซื้อกองทุน RMF ได้ โดยยังคงกำหนดให้ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี และไม่ระงับการซื้อเกิน 1 ปีติดต่อกันเช่น
เดิม
     - น.ส.กัณญภัค ตันติพิพัฒนพงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) หรือ สภาผู้ส่งออก เผย 
สรท.ปรับคาดการณ์การส่งออกไทยในปี 62 มาเหลือหดตัว -3% ถึง -2.5% จากเดิมที่เคยคาดการณ์ไว้ว่าจะหดตัวราว -1.5% บน
สมมติฐานค่าเงินบาทที่ 33 (บวก/ลบ 0.5) บาท/ดอลลาร์ หลังจากในเดือน ต.ค.62 มูลค่าส่งออกหดตัว -4.5% และช่วง 10 
เดือนแรกหดตัว -2.5%
     - ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส.คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรในเดือน ธ.ค.62 ทั้งข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือก
หอมมะลิ ข้าวเปลือกเหนียว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน สุกร และกุ้งขาวแวนนาไม มีแนวโน้มราคา
เพิ่มขึ้น ขณะที่น้ำตาลทรายดิบมีแนวโน้มราคาปรับตัวลดลง
     - นายสมประวิณ มันประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานวิจัยและหัวหน้าทีมวิจัยเศรษฐกิจ 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) คาดแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 63 จะขยายตัวได้ 2.5% โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากภาคการส่งออก
ที่กลับมาเป็นบวกได้ราว 1.5% จากปีนี้ที่คาดว่าจะติดลบ -2.5% เนื่องจากมองว่าเศรษฐกิจนอกประเทศน่าจะดีกว่าในประเทศ โดย
เฉพาะจากการที่ประเทศขนาดใหญ่น่าจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการส่งออกของไทย
     - สื่อของรัฐบาลจีน รายงานว่า รัฐบาลจีนกำลังเร่งจัดทำรายชื่อ "หน่วยงานที่ไม่น่าเชื่อถือ" ซึ่งอาจนำไปสู่การคว่ำ
บาตรต่อบริษัทสหรัฐได้ เพื่อตอบโต้ร่างกฎหมายสิทธิมนุษยชนในซินเจียงที่ผลักดันโดยนายมาร์โค รูบิโอ วุฒิสมาชิกของสหรัฐ ซึ่งต้อง
การให้มีมาตรการลงโทษเจ้าหน้าที่จีนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิของชาวอุยกูร์ในมณฑลซินเจียง
     - นางแคร์รี ลัม ผู้ว่าการเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ระบุการที่รัฐบาลสหรัฐผ่านร่างกฎหมายสนับสนุนกลุ่มผู้ประท้วงเรียก
ร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงนั้นอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจในฮ่องกง ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเงินของเอเชีย 
ขณะที่รัฐบาลฮ่องกงเตรียมประกาศมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจครั้งที่ 4 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่กำลังตกต่ำอยู่ในขณะนี้ ท่ามกลางวิกฤติ
การประท้วงที่ยืดเยื้อ
     - นายดันเต ซิกา รมว.การผลิตและแรงงาน อาร์เจนตินา เผยการที่รัฐบาลสหรัฐตัดสินใจเรียกเก็บภาษีนำเข้าเหล็ก
และอลูมิเนียมจากอาร์เจนตินา ถือเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึง