ตลท.รับหลักทรัพย์ CPW เข้าซื้อขายใน SET ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค.62

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รับหลักทรัพย์บมจ.คอปเปอร์ ไวร์ด ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ CPW เข้าซื้อขายใน SET ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจพาณิชย์ กำหนดวันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและวันที่เริ่มทำการซื้อขาย วันที่ 18 ต.ค.62 โดยมีจำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และหุ้นชำระแล้ว 600 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนชำระแล้ว 300 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 160 ล้านหุ้น โดยจัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 154.9 ล้านหุ้น และจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จำนวน 5.1 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 2.38 บาท ระหว่างวันที่ 8-10 ต.ค.62

CPW ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายกลุ่มสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์ รวมไปถึงสินค้าแบรนด์ Apple ซึ่งบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย (Reseller) และศูนย์บริการซ่อมบำรุงอย่างเป็นทางการ ผ่านร้านค้าภายใต้การบริหารงานของบริษัท ได้แก่ 1. ร้าน .life (dotlife) จำหน่ายสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์ 2. ร้านค้าปลีก Apple Brand Shop จำหน่ายสินค้าแบรนด์ Apple ได้แก่ ร้าน iStudio by copperwired ร้าน Ai_ และร้าน U-Store by copperwired และ 3.ร้าน iServe ศูนย์บริการมาตรฐานที่ได้รับการแต่งตั้งจากทาง Apple ให้บริการซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่สินค้าแบรนด์ Apple
Symbol: CPW