TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Call & Put Options สิ้นวันที่ 21 ส.ค. 62

ตลาดอนุพันธ์ (TFEX) รายงานสรุปปริมาณการซื้อขาย Call Options และ Put Options โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ดังนี้

Call Options

(หน่วย: จำนวนสัญญา)

     นักลงทุน       ซื้อ   ขาย   สุทธิ
     สถาบัน       650   399   251
     ต่างชาติ      458    37   421
     ในประเทศ    5,997  6,669   -672

Put Options

(หน่วย: จำนวนสัญญา)

     นักลงทุน       ซื้อ   ขาย   สุทธิ
     สถาบัน       315   139   176
     ต่างชาติ       89    1    88
     ในประเทศ    3,686  3,950   -264