ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 10 พ.ค. 2562

     ขอแก้ไข รายละเอียดการขึ้นเครื่องหมาย XW ของ PPPM จากเดิมวันที่ 4 ก.ค.2562
เปลี่ยนเป็นวันที่ 15 ก.ค.2562 (ตามข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 9 พ.ค.2562 เวลา 8:20 น.) โดยเนื้อหาที่ถูกต้อง หลังแก้ไขแล้วเป็นดังนี้

     ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2562

มีนาคม 2562                                                                 
25 มี.ค.-17 พ.ค.62     GLOW    เสนอซื้อ          451,889,002 หุ้น หุ้นละ 90.8136 บาท                      
                                                                      
พฤษภาคม 2562                                                                
10 พ.ค.          MEGA    ลูกหุ้นเข้า          914,900 หุ้น                                 
             AMARIN   XD            หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             ENGY    XD            หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             KAMART   XD            หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             KCM     XD            หุ้นละ 0.0034 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             SIAM    XD            หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SORKON   XD            หุ้นละ 2.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             TRITN    XD            หุ้นละ 0.0034 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             AYUD    เปลี่ยนชื่อจาก        "บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)"                    
                                "Sri Ayudhya Capital Public Company Limited"                
                   ชื่อใหม่           "บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)"                  
                                "Allianz Ayudhya Capital Public Company Limited"              
                                ไม่เปลี่ยนแปลงชื่อย่อ                              
             ADB     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             APCO    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1549 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             BBL     จ่ายปันผล          หุ้นละ 4.50 บาท กำไรสะสม                           
             BGRIM    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             BM     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             CBG     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             CHAYO    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.04 บาท กำไรสะสม                           
             CSC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             CSC-P    จ่ายปันผล          หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             FN     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             KTB     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.718 บาท กำไรสะสม                          
             KTB-P    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.8725 บาท กำไรสะสม                          
             LALIN    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.175 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             MBAX    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             QH     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             ROH     จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.3769 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             SPCG    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.65 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SYNEX    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.34 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SYNEX    จ่ายปันผล          หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)             
             TFG     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             TNP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             TNR     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             TQM     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             UNIQ    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             YUASA    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             JMART-W2  ซื้อขายวันสุดท้าย                                             
11 พ.ค.          META-W2   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                          
13 พ.ค.          AEONTS   XD            หุ้นละ 2.35 บาท (รอบ 1 ก.ย.61-28 ก.พ.62 และกำไรสะสม)             
             NWR     XD            หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             TVI     XD            หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             JMART-W2  XE            1 : 1 @ 15.00 บาท                             
             ERWPF    ลดทุนจดทะเบียนชำระแล้ว    จากหุ้นละ 9.5448 บาท เป็นหุ้นละ 9.4278 บาท                   
                                ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน                        
             ASP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             BSBM    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             MBK     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.38 บาท กำไรสะสม                           
             SNP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.68 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SUSCO    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             VCOM    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             XO     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.47 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             TNPC-W1   ซื้อขายวันสุดท้าย                                             
14 พ.ค.          ITD     XD            หุ้นละ 0.0144 บาท กำไรสะสม                          
             TNPC-W1   XE            1 : 1.02 @ 2.21 บาท                            
             AKR     XW            2 : 1                                   
             BJCHI    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท กำไรสะสม                           
             CWT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0329 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             PLAT    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             PRG     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.30 บาท กำไรสะสม                           
             SIRI    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             TNITY    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             UBIS    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             ITD-W1   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                          
15 พ.ค.          ALUCON   จ่ายปันผล          หุ้นละ 10.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             CMR     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.052 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             CTW     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.45 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             DDD     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             DTC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 61)                   
             GUNKUL   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             GUNKUL   จ่ายปันผล          หุ้นปันผล 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)              
             HANA    จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             LANNA    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             MGT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             MINT    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             MTC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             NCH     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             ORI     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             PRM     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SAPPE    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.66 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SGP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             TACC    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             THREL    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             TK     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.45 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             TLGF    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.2249 บาท (รอบ 1 ธ.ค.61-28 ก.พ. 62)                 
16 พ.ค.          CPNCG    XD            หุ้นละ 0.2641 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)            
             CRYSTAL   XD            หุ้นละ 0.1319 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             DIF     XD            หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             HREIT    XD            หุ้นละ 0.1987 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             POPF    XD            หุ้นละ 0.254 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             PPF     XD            หุ้นละ 0.171 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             SIRIP    XD            หุ้นละ 0.1452 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             CRYSTAL   XN            หุ้นละ 0.0338 บาท                              
             ERWPF    XN            หุ้นละ 0.175 บาท                               
             AGE     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0019 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             AGE     จ่ายปันผล          หุ้นปันผล 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)             
             CCET    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             EKH     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.165 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             KWC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 9.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             NER     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             PAP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SIS     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             TM     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0974 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             TPIPL    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.02 บาท กำไรสะสม                           
             WICE    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             WINNER   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.13 บาท กำไรสะสม                           
             PIMO-W1   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                          
17 พ.ค.          DCC     XD            หุ้นละ 0.0324 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             OISHI    XD            หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)                  
             SHREIT   XD            หุ้นละ 0.0959 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)            
             SHREIT   XN            หุ้นละ 0.0759 บาท                              
             AHC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.48 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             ALLA    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             ANAN    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.139 บาท กำไรสะสม                          
             BAFS    จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.14 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             CAZ     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 ธ.ค. 61)                   
             DRT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             EASTW    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.27 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             GLOW    จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.177 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             GRAND    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.025 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             HARN    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             IFS     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             INET    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1325 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             INOX    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.05723 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             KASET    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             KBS     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             LEE     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 61)                   
             LHFG    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.045 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             LPH     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             MACO    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             MFC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             MFEC    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.20 บาท กำไรสะสม                           
             MOONG    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             NFC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.043 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             OGC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.57 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             PG     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.25 บาท กำไรสะสม                           
             PTG     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             ROBINS   จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             S      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SAUCE    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.99 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SCN     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SKR     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SPG     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.70 บาท กำไรสะสม                           
             SUN     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             TCAP    จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.60 บาท กำไรสะสม                           
             TCAP-P   จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.60 บาท กำไรสะสม                           
             TISCO    จ่ายปันผล          หุ้นละ 7.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             TISCO-P   จ่ายปันผล          หุ้นละ 7.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             TIW     จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             TNL     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             TOA     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             TPCORP   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             TKS     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.37 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             TKS     จ่ายปันผล          หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)       
             TVO     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.80 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             TWZ     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.00286 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             VIH     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             VNG     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
18 พ.ค.          TFG-W1   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                          
             TSF-W4   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                          
             TSF-W5   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                          
21 พ.ค.          AIMIRT   XD            หุ้นละ 0.1822 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             BOFFICE   XD            หุ้นละ 0.1519 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             IVL     XD            หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             BOFFICE   XN            หุ้นละ 0.0109 บาท                              
             AJ     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             AMATAV   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             AQUA    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             ASIAN    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             BEAUTY   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.138 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             BJC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             BTNC    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.70 บาท กำไรสะสม                           
             CKP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.028 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             CPL     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             ECF     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.030227 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                 
             ESSO    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             FNS     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             FPI     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             GULF    จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             HTC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.42 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             ICC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.21 บาท กำไรสะสม                           
             ICHI    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             JUBILE   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.34 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             KKP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             LH     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             MM     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.055 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             NETBAY   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.7556 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             NKI     จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.50 บาท กำไรสะสม                           
             NKI     จ่ายปันผล          หุ้นปันผล 34 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กำไรสะสม                     
             OCC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.80 บาท กำไรสะสม                           
             PIMO    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             PORT    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             RSP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SAMTEL   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SCG     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             SITHAI   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.05 บาท กำไรสะสม                           
             SPC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.00 บาท กำไรสะสม                           
             SPI     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.50 บาท กำไรสะสม                           
             SSF     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.3704 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             TIP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             TPA     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.45 บาท กำไรสะสม                           
             TSE     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.055 บาท กำไรสะสม                          
             WACOAL   จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.80 บาท กำไรสะสม                           
22 พ.ค.          GLANDRT   XD            หุ้นละ 0.1767 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             TPRIME   XD            หุ้นละ 0.1304 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             TSC     XD            หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)                  
             TPRIME   XN            หุ้นละ 0.0615 บาท                              
             AI     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             ASEFA    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             BEM     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             BIG     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             CMAN    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             CMC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.04 บาท กำไรสะสม                           
             CPALL    จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             ICN     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             IHL     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             III     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             KWM     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             MAKRO    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.56 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             MODERN   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             NC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.35 บาท กำไรสะสม                           
             NNCL    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             OTO     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             PDG     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 มิ.ย.-31 ธ.ค. 61)                   
             PPS     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.01 บาท กำไรสะสม                           
             PRAKIT   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.90 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             PSH     จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             PYLON    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             S & J    จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.26 บาท กำไรสะสม                           
             SAAM    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.025 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SABINA   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.54 บาท กำไรสะสม                           
             SALEE    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             SAWAD    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.012 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SAWAD    จ่ายปันผล          หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)             
             SHANG    จ่ายปันผล          หุ้นละ 2.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SLP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             STI     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             THIP    จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             TOPP    จ่ายปันผล          หุ้นละ 4.67 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             TRUBB    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             UKEM    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             UOBKH    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             WHART    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.146 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             WHAUP    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.2115 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)            
             WIIK    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.03 บาท กำไรสะสม                           
             WIIK    จ่ายปันผล          หุ้นปันผล 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กำไรสะสม                     
23 พ.ค.          2S     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             AMATA    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             AP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.40 บาท กำไรสะสม                           
             BAY     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.45 บาท กำไรสะสม                           
             BLA     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.40 บาท กำไรสะสม                           
             BROOK    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             CI     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.032 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             COLOR    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             CPF     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             EPCO    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             FE     จ่ายปันผล          หุ้นละ 10.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             GLOBAL   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.205555555 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                
             GLOBAL   จ่ายปันผล          หุ้นปันผล 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)             
             GTB     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0104 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)            
             ILINK    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             ITEL    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.057 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             IVL     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             JAS     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.28 บาท กำไรสะสม                           
             JKN     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             K      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             L&E     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             LST     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             M      จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             OSP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.39 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             PL     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             PSTC    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.018 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             PR9     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             RPH     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0292 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)            
             ROJNA    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SAMART   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SANKO    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.03 บาท กำไรสะสม                           
             SC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SEAFCO   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SEAFCO   จ่ายปันผล          หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)             
             TFMAMA   จ่ายปันผล          หุ้นละ 2.01 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             THG     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             TRU     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             TVT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             UPOIC    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             VIBHA    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             VNT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             WG     จ่ายปันผล          หุ้นละ 4.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             IEC-W2   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                          
             XO-W1    ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                          
24 พ.ค.          GVREIT   XD            หุ้นละ 0.2182 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             AKP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.072 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             AMANAH   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.00740741 บาท กำไรสะสม                        
             AMANAH   จ่ายปันผล          หุ้นปันผล 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กำไรสะสม                     
             AMARIN   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             ARROW    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             BGC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             BR     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             BRR     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             CCP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             CENTEL   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.65 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             CHARAN   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             CHG     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             CK     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             COM7    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             CPT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.012 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             CSR     จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.70 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             CSS     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             DEMCO    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             EA     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.25 บาท กำไรสะสม                           
             EASON    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             ENGY    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             ERW     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             FMT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.625 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             GENCO    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             HFT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             HPT     จ่ายปันผล          หุ้นปันผล 16 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)             
             HUMAN    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             ITD     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0144 บาท กำไรสะสม                          
             JWD     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.21 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             KAMART   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             KCAR    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             LRH     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.41 บาท กำไรสะสม                           
             M-CHAI   จ่ายปันผล          หุ้นละ 3.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             MATI    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท กำไรสะสม                           
             MILL    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.03 บาท กำไรสะสม                           
             MK     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.011112 บาท กำไรสะสม                         
             MK     จ่ายปันผล          หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กำไรสะสม                     
             NCL     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0067 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             NEW     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             NPK     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             NYT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             OHTL    จ่ายปันผล          หุ้นละ 9.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             PB     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.85 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             PF     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.066 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             PLE     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0775 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             PREB    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.80 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             RAM     จ่ายปันผล          หุ้นละ 30.00 บาท กำไรสะสม                          
             RICHY    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.02514 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             RICHY    จ่ายปันผล          หุ้นปันผล 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)              
             SENA    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.160553 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                 
             SKN     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0982 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             SMIT    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SORKON   จ่ายปันผล          หุ้นละ 2.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SR     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.064 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SST     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             STEC    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SVI     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SWC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SYNTEC   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             TAE     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             TAKUNI   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0375 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             TC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             TCMC    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             TCOAT    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.75 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             THE     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             TITLE    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0277777778 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)         
             TITLE    จ่ายปันผล          หุ้นปันผล 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)        
             TMILL    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             TNPC    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.04 บาท กำไรสะสม                           
             TPCH    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0623 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             TRITN    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0034 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             TSR     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             TSTE    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.06 บาท กำไรสะสม                           
             TWPC    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.32 บาท กำไรสะสม                           
             UTP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             UVAN    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.23 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             VARO    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             WPH     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0625 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             ATP30-W1  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                          
25 พ.ค.          BWG-W4   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                          
27 พ.ค.          ESTAR    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             KCM     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0034 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             SCI     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.05 บาท กำไรสะสม                           
             SIAM    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SSP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.217 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SYMC    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
28 พ.ค.          AU     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             BCH     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             BSM     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.015 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             FVC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             HTECH    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             NWR     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             RP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0522 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
             RML     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.015 บาท กำไรสะสม                          
             TVI     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             WHA     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0833 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                  
29 พ.ค.          BWG     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.023 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             JSP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.01 บาท กำไรสะสม                           
             NTV     จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.46 บาท กำไรสะสม                           
             PPM     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.033 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SCP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             SSSC    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.165 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             STA     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             TRUE    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
             TWP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.219 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             ACAP-W2   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                          
30 พ.ค.          HPT     XW            5 : 1                                   
             GYT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 5.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)             
             PLANB    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.091 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)                   
                                                                      
31 พ.ค.          DCC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0324 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             OISHI    จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)                  
             2S-W1    ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                          
                                                                      
มิถุนายน 2562                                                                
1 มิ.ย.          MIDA-W2   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                          
             ML-W2    ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                          
             SKY-W1   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                          
3 มิ.ย.          AIMIRT   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1822 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
4 มิ.ย.          CPNCG    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.2641 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)            
             CRYSTAL   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1319 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             DIF     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             IVL     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             POPF    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.254 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             PPF     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.171 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                   
             SIRIP    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1452 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
6 มิ.ย.          BOFFICE   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1519 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             GLANDRT   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1767 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             INGRS    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.026 บาท กำไรสะสม                          
             RICHY-W1  ซื้อขายวันสุดท้าย                                             
             JMART-W2  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                          
7 มิ.ย.          RICHY-W1  XE            1 : 1.22449 @ 1.47 บาท                           
             7UP     XW            5 : 1                                   
             GVREIT   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.2182 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             TPRIME   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1304 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
             TSC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)                  
8 มิ.ย.          TNPC-W1   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                          
12 มิ.ย.          SHREIT   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0959 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)            
13 มิ.ย.          PPPM    XR            2 : 1 @ 2.00 บาท                              
20 มิ.ย.          HREIT    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1987 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)                  
25 มิ.ย.          DIMET-W2  ซื้อขายวันสุดท้าย                                             
26 มิ.ย.          DIMET-W2  XE            1 : 1 @ 1.15 บาท                              
                                                                      
กรกฎาคม 2562                                                                
1 ก.ค.          META    XW            14 : 1                                   
3 ก.ค.          RICHY-W1  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ                                          
15 ก.ค.          PPPM    XW            3 : 1                                   
18 ก.ค.          AEONTS   จ่ายปันผล          หุ้นละ 2.35 บาท (รอบ 1 ก.ย.61-28 ก.พ.62 และกำไรสะสม)             
20 ก.ค.          DIMET-W2  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ