คลัง แนะผู้ลงทะเบียน"ชิมช้อปใช้"เน้นจ่ายเงินเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อรับประโยชน์เต็มที่

นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง) เปิดเผยว่า รัฐบาลคาดหวังให้ประชาชนที่ลงทะเบียนในโครงการ"ชิมช้อปใช้"ใช้จ่ายเงินเพื่อการท่องเที่ยวและกระจายไปยังต่างจังหวัด ไม่ใช่หวังให้ใช้จ่ายเงินสำหรับสินค้าทั่วไป และวันนี้เป็นวันแรกผู้ได้รับ SMS ยืนยันผลการตรวจสอบความถูกต้อง ดังนั้นควรเริ่มทยอยออกไปใช้เงิน 1,000 บาท

ขณะที่ร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "ชิมช้อปใช้" ปัจจุบันราว 160,000 ร้านค้า อาทิ 1. ร้านชิม เป็นสินค้าประเภทอาหาร ทั้งร้านอาหารส่วนราชการ สวัสดิการ ร้านจดทะเบียนพาณิชย์

2. ร้านช็อป เป็นสินค้าและบริการทั่วไป ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถซื้อสินค้าและบริการได้ภายในวงเงิน 1,000 บาทเท่านั้น ดังนั้นผู้ต้องการซื้อสินค้าภายในร้าน ทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ สินค้าต่างๆ แม้ราคาจะสูง แต่ใช้แอพ "เป๋าตัง" ซื้อได้เพียง 1 พันบาท ส่วนที่เหลือให้เติมเงินเข้าไปแต่จะไม่ได้รับเงินคืน 15% เนื่องจากร้านค้าประเภทสินค้าและบริการทั่วไปให้รับเงินได้เฉพาะ G-Wallet 1 เท่านั้น ส่วนร้านค้าท้องถิ่น สินค้าโอท็อป วิสาหกิจชุมชนที่ติดป้ายร่วมโครงการ ขายได้ทุกประเภท ทั้ง G-Wallet 1 และ 2

3. ร้านใช้ เป็นที่พัก โรงแรม โฮมสเตย์ ทัวร์ รถนำเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น สปา ร้านค้ากลุ่มนี้จึงรับชำระเงินได้ทั้ง ประเภท ทั้ง G-Wallet 1 และ 2

ทั้งนี้ กระทรวงคลังขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวระมัดระวังการใช้เงินในร้านค้าประเภทที่ 2 เช่น ซื้อมือถือ ซื้อทองคำ ซื้อได้แต่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเติม เพราะรัฐบาลต้องการให้ใช้เงินกระจายออกไปตามต่างจังหวัด