ครม.อนุมัติงบกลาง 270 ลบ.ให้กระทรวงเกษตรฯ แก้ปัญหาโรคใบด่างในมันสำปะหลัง

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาโรคใบด่างในมันสำปะหลังของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีปัญหาแพร่ระบาดใน 8 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี, บุรีรัมย์, นครราชสีมา, ปราจีนบุรี, ศรีสะเกษ, สระแก้ว, สุรินทร์ และอุบลราชธานี ครอบคลุมพื้นที่ราว 4 หมื่นไร่ จากพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศทั้งหมด 4 ล้านไร่ และขณะนี้ได้ให้การช่วยเหลือไปแล้ว 2 พันไร่

สำหรับแนวทางการดำเนินการแก้ไขนั้นจะต้องมีการขุดถอนเพื่อทำลายต้นและกิ่งพันธุ์ที่มีเชื้อโรคใบด่างแล้วฝังกลบ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุมัติงบกลางจำนวน 270 ล้านบาท เพื่อให้ชดเชยเกษตรกรในอัตราไร่ละ 3 พันบาท

"ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการแล้วให้สำนักงานประมาณไปดำเนินการเรื่องการจัดสรรงบประมาณแล้วนำรายละเอียดมาเสนอ ครม.พิจารณาอีกครั้ง" น.ส.รัชดา กล่าว

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กวดขันดูแลการนำเข้าท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่อาจมีเชื้อโรคใบด่างจากประเทศเพื่อนบ้าน