ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน 4 อดีตสนช. หลังพ้นตำแหน่ง "พัชรวาท"รวยสุดกว่า 216 ลบ.

รายงานข่าว แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้แสดงบัญชีและหนี้สินของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 8 พ.ค.62 จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย

1.พล.ต.จารึก อารีราชการัณย์ มีทรัพย์สินจำนวน 68,504,313.88 บาท ไม่มีหนี้สิน โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่ ได้แก่ เงินฝากธนาคาร เงินลงทุน ที่ดินย่านทองหล่อ ยานพาหนะ จากที่เคยแจ้งบัญชีรายการทรัพย์สินไว้ 64,312,554 บาท เมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่งเมื่อ 8 ส.ค. 57

2.พล.อ.อ.ชนะ อยู่สถาพร และภรรยา มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 55,719,299.15 บาท โดยทรัพย์สินประกอบด้วย เงินฝาก เงินลงทุน ที่ดิน จากที่เคยแจ้งบัญชีรายการทรัพย์สินเมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่งไว้ 50,445,921 บาท

3.พ.ต.ท.พงษ์ชัย วราชิต มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 164,490,291.17 บาท จากที่เคยแจ้งบัญชีไว้ 219,881,947.73 บาท เมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่ง โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดิน และเงินลงทุน

4.พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ และภรรยา มีทรัพย์สิน 216,130,510.43 บาท ไม่มีหนี้สิน โดยทรัพย์สินประกบอด้วย เงินฝาก เงินลงทุน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ยานพาหนะ และทรัพย์สินอื่นๆ ประเภทเครื่องประดับ จากที่เคยแจ้งบัญชีรายการทรัพย์สินเมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่งไว้ 136,563,177 บาท