(เพิ่มเติม1) ECONOMIC FOCUS: เดือน พ.ย.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
      พ.ย.     หอการค้าไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
     1 พ.ย.     กระทรวงพาณิชย์แถลงสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการ 
     1 พ.ย.     ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยแพร่ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ
    2-4 พ.ย.     การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง 
     5 พ.ย.     สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) แถลงสถานการณ์การส่งออก
     6 พ.ย.     ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 7/2562 
     6 พ.ย.     ประชุมคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.)
     6 พ.ย.     สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน
    สัปดาห์ที่ 3     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แถลงสรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์
    สัปดาห์ที่ 3     การประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) 
   11-12 พ.ย.     การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร)จ.ราชบุรีและกาญจนบุรี
   14-17 พ.ย.     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จัดมหกรรมการลงทุนแห่งปี SET in the City 2019 
    สัปดาห์ที่ 4     สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม, 
             ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 
    สัปดาห์ที่ 4     กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า
     18 พ.ย.     สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) แถลงตัวเลข
             GDP ไตรมาส 3/62
    สัปดาห์ที่ 5     สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
    สัปดาห์ที่ 5     สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
     29 พ.ย.     ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
	

 
Symbol: CAL