BIG LOT: เช้านี้ KTC มูลค่าสูงสุด 36.07 ลบ.ราคาเฉลี่ย 41.42 บ./หุ้น

ปิดตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้ พบมีการซื้อขายบิ๊กล็อต 8 หลักทรัพย์ 9 รายการ
พบ KTC มีมูลค่าสูงสุด 36.07 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 41.42 บาท
     รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้ 
พบว่ามีการทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ (BIG LOT) จำนวน 8 หลักทรัพย์ 9 รายการ ดังนี้

หลักทรัพย์      รายการ   จำนวนหุ้น     มูลค่า ราคาเฉลี่ย ราคาพาร์
                      (พันบาท)   (บาท)
KTC           2   870,800  36,066.35   41.42   1.00
SAWAD          1   400,000  25,900.00   64.75   1.00
TLGF          1  1,000,000  22,800.00   22.80  10.19
GULF          1   100,000  17,450.00  174.50   5.00
GLOBAL         1  1,000,000  16,700.00   16.70   1.00
PRM           1  1,000,000   7,300.00   7.30   1.00
MVP           1  2,000,000   3,000.00   1.50   0.50
RML           1  2,000,000   2,100.00   1.05   1.00

หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย