"ชวน"นัด กมธ.ทั้ง 35 ชุดถกกรอบใช้งบค้างท่อบ่ายวันพรุ่งนี้ ปัดแจกเงิน ส.ส.คนละแสน

นพ.สุกิจ อัตโถปกรณ์ ทึ่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า นายชวน หลีกภัย สภาผู้แทนราษฎร ได้นัดประธานกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญ และเลขานุการ กมธ.ทั้ง 35 คณะ หารือร่วมกับ กมธ.กิจการสภาผู้แทนราษฎร ในวันพรุ่งนี้ (17 ก.ย.) เวลา 13.30 น.เพื่อขอความเห็นและวางกรอบการใช้งบประมาณของ กมธ.สามัญฯ ซึ่งต้องใช้จ่ายให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ คือ

1.ค่าเบี้ยประชุม 2.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ กมธ. 3.ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ 4.ค่าอาหารเลี้ยงรับรอง กมธ. 5.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของ กมธ. 6.ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาของ กมธ. 7.ค่าใช้จ่ายเพื่อรองรับแขกต่างประเทศของ กมธ. 8.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ภายในประเทศของ กมธ. และ 9.ค่าใช้จ่ายเดินทางมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นต่อ กมธ. โดยจะไม่มีงบประมาณเพื่อใช้เดินทางดูงานในต่างประเทศ สำหรับงบประมาณที่สภาผู้แทนราษฎรตั้งไว้สำหรับ กมธ.ทั้ง 35 คณะ ในปีงบประมาณ 2562 มีจำนวน 90.7 ล้านบาท หรือเฉลี่ยคณะละ 2 ล้านกว่าบาท และต้องใช้งบประมาณดังกล่าวประมาณ 10 วันก่อนสิ้นปีงบประมาณ

"ที่มีข่าวว่า กมธ.ผลาญงบประมาณนั้น ไม่เป็นความจริง ถือเป็นการให้ข่าวที่สร้างความเสียหายให้กับสภาฯ ไม่สามารถนำงบประมาณที่เหลืออยู่ไปแจกให้ กมธ.เฉลี่ยคนละหนึ่งแสนบาทได้ เพราะต้องใช้จ่ายงบประมาณตามรายการและกรอบที่เสนอ และให้เลขาธิการสภาฯ เป็นผู้พิจารณาด้วย ที่มีผู้ให้ข่าวแบบนั้นถือว่าทำลายชื่อเสียงของสภา สำหรับงบประมาณของ กมธ.ฯ ที่ไม่ได้ใช้ก็ควรส่งคืน หรือหากใช้แล้วไม่เกิดประโยชน์ก็ควรส่งคืน" นพ.สุกิจ กล่าว

ขณะที่นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน กล่าวว่า กรณีมีข่าวงบค้างท่อของ กมธ.จำนวน 87.5 ล้านบาท และเตรียมแจกให้ ส.ส.คนละ 1 แสนบาทนั้นไม่เป็นความจริง เป็นข่าวที่สร้างความเสียหายแก่ ส.ส.ทุกคน จึงจำเป็นต้องออกมาชี้แจง คณะกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีนายปิยบุตร แสงกนกกุล เป็นประธาน กมธ. ได้ประชุมนัดแรกและนัดที่ 2 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดย กมธ.ประชุมปรึกษาหารือกันถึงกรอบการทำงาน แล้วมีมติลงพื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในสัปดาห์หน้า ส่วนวันอยู่ระหว่างประสานงานกับพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะรวมทั้งให้กำลังใจทั้งส่วนราชการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และเมื่อกลับจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีกำหนดการจะไปเยี่ยมเรือนจำกลาง สถานพินิจ ฯ ของกระทรวงยุติธรรมต่อไป

"การใช้จ่ายงบประมาณของ กมธ.มีระเบียบของทางราชการควบคุมอยู่ ไม่มีข้าราชการสภาฯ คนไหนจะกล้าเอามือไปซุกหีบ ทำผิดระเบียบ เพราะจะถูกลงโทษแน่นอน รวมทั้ง กมธ.ก็ต้องทำงานตามภารกิจที่สภาฯ มอบหมาย ที่สำคัญเนื้องานหรือภารกิจของ กมธ.จะเป็นเครื่องยืนยันว่า กมธ.หรือ ส.ส.แต่ละท่านใช้เงินงบประมาณถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ กมธ.ไม่มีการประชุมแบ่งงบประมาณกันหัวละแสนตามข่าว" นายชวลิต กล่าว