แบงก์ชาติจีนระบายสภาพคล่องออกจากระบบการเงิน 1 แสนล้านหยวนในวันนี้

ธนาคารกลางจีน (PBOC) ได้ระงับการดำเนินการทางตลาดเงิน (Open Market Operations: OMO) ในวันนี้ โดยระบุว่าสภาพคล่องในระบบธนาคารมีมากเพียงพอ

เนื่องจากข้อตกลง reverse repos ครบกำหนดไถ่ถอน 1 แสนล้านหยวน (1.45 หมื่นล้านดอลลาร์) ในวันนี้ จึงเท่ากับว่า PBOC ได้ระบายสภาพคล่องออกจากสถาบันการเงินในวงเงินดังกล่าว

อนึ่ง reverse repo เป็นกระบวนการที่ธนาคารกลางเข้าซื้อหลักทรัพย์จากธนาคารพาณิชย์ด้วยข้อตกลงที่จะขายคืนในอนาคต

ทางการจีนเปิดเผยว่าจะดำเนินนโยบายทางการเงินในลักษณะที่เป็นกลาง โดยจะไม่ผ่อนคลายหรือคุมเข้มมากจนเกินไป พร้อมกับรักษาสภาพคล่องในตลาดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในปี 2562