ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: Yield Curve ปรับลดลง 1-3 bps. ในตราสารระยะยาว

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย (วันที่ 11 ก.ย. 2562) มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 87,303 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 14,957 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซื้อสุทธิ 2,021 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 562 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.45% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.01%

ภาพรวมของตลาด (วันที่ 11 ก.ย. 2562)

Yield Curve ปรับลดลง 1-3 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 562 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 562 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) โดยในวันนี้มีการประมูลพันธบัตรรัฐบาลรุ่นอายุ 10 ปี (LB28DA) วงเงิน 15,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนของผลประมูลอยู่ที่ 1.6439% เท่ากับ Yield ตลาดของวันก่อนหน้า โดยมีผู้สนใจยื่นประมูล 4.33 เท่าของวงเงินประมูล สำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET BUY ของนักลงทุนต่างชาติ 1,446 ล้านบาท ตลาดติดตามการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันพรุ่งนี้

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้ (วันที่ 11 ก.ย. 2562)
ตลาดตราสารหนี้ไทย        11-09-2019     %Change
มูลค่าการซื้อขาย        87,302.67 ลบ.
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน  1.44 %     -0.01 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี    1.41 %      0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี    1.45 %     -0.01 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร) (วันที่ 11 ก.ย. 2562)
ประเภทตราสาร           ล้านบาท     %Change
ตั๋วเงินคลัง              0.00       n/a
พันธบัตรรัฐบาล          33,196.00      +23 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล          0.00       n/a
พันธบัตร ธปท.          48,111.35      -39 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ         1,548.10      +16 %
หุ้นกู้เอกชน            2,068.24      +30 %
พันธบัตรต่างประเทศ           0.00       n/a

หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า