ECB เตือนการค้าโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวเพียงเล็กน้อย ท่ามกลางความเสี่ยงจากสงครามการค้า

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คาดการณ์ว่า การค้าโลกจะฟื้นตัวขึ้นเพียงเล็กน้อยในช่วง 2-3 ไตรมาสข้างหน้า ท่ามกลางความเสี่ยงจากสงครามการค้าที่รุนแรงขึ้น

รายงานของ ECB ระบุว่า การขยายตัวของการค้าโลกจะถูกกดดันจากแนวโน้มที่ซบเซาของการลงทุนในหลายประเทศ

รายงานบ่งชี้ว่า ความเสี่ยงในช่วงขาลงต่อแนวโน้มการค้าโลกได้ปรากฎอย่างชัดเจนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา จากการเพิ่มการเรียกเก็บภาษีต่อสินค้านำเข้า ขณะที่มีความเสี่ยงที่ความตึงเครียดทางการค้าจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ รายงานของ ECB ได้วิเคราะห์ภาวะการอ่อนตัวของการค้าโลกนับตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปีที่แล้ว ซึ่งเกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก และมีความรุนแรงมากกว่าการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลก