"แอร์พอร์ต ลิงก์" เปิดรับบัตรสวัสดิการฯแล้ว ช่วยเพิ่มผู้โดยสารอีก 5% มาที่ 4 พันคน/วัน

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ แบบบัตรแมงมุมเวอร์ชั่น 2.0, 2.5 และบัตร Contactless เวอร์ชั่น 4.0 สามารถใช้บัตรจ่ายค่าโดยสารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ได้ทั้ง 8 สถานีแล้ว โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ติดต่อห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร เจ้าหน้าที่จะทำการออกเหรียญโดยสารผ่านเครื่อง EDC โดยเบื้องต้นประเมินว่าจะมีผู้ถือบัตรสวัสดิการฯใช้บริการประมาณ 4,000 คน/วัน หรือประมาณ 5% ของปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ยทั้งหมด ที่ 8- 9 หมื่นคน/วัน

สำหรับ บัตรแมงมุมเวอร์ชั่น 2.5 ภายใต้ระบบตั๋วร่วมนั้น พร้อมใช้งานประมาณเดือนก.ย. หรือไม่เกินปลายปี 2562 ซึ่งเลื่อนจากกำหนดเดิมที่จะใช้งานได้ในเดือนพ.ค.พร้อมกับบัตรสวัสดิการฯ เนื่องจาก การเชื่อมต่อซอฟต์แวร์ กับ เคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearinghouse)ยังไม่เรียบร้อย

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาแอร์พอร์ตเรลลิงก์ได้ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสาร เช่น ติดตั้งลิฟต์บันไดเลื่อนเพิ่มเติม ครบทุกสถานี แล้ว 139 ตัว ล่าสุดวันที่ 22 พ.ค. จะเปิดใช้บันไดเลื่อนที่สถานีพญาไท ตัวที่ 140 บริเวณ ฝั่งเชื่อมกับรถไฟฟ้าบีทีเอส ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวก นักท่องเที่ยวและผู้โดยสารที่มีกระเป๋าสัมภาระใหญ่

ล่าสุดบริษัทฯ ได้จัดซื้ออุปกรณ์ทางพาดพับได้สำหรับรถเข็นวีลแชร์ (Portable wheelchair ramp) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ทุพพลภาพ และคนพิการให้สามารถเข้าสู่ขบวนรถไฟฟ้าได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น โดยใช้วงเงินจัดซื้อ 4 แสนบาท หริอตัวละประมาณ 2 หมื่นบาท ทั้งหมด 16 ตัว ประจำสถานีละ 2 ตัว

ทั้งนี้เป็นไป ตามนโยบาย One Transport for all ของกระทรวงคมนาคมและรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนได้ทุกคนทุกโหมด และประกอบกับ บริเวณรอยต่อระหว่างขบวนรถและชานชาลา มีระยะห่างประมาณ 12 ซม. เป็นช่องว่างที่อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้สำหรับรถวีลแชร์ ซึ่งได้หารือกับ นายมานิตย์ อินทร์พิมพ์ นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิคนพิการ และประธานคณะติดตามระบบรางภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้และได้จัดหาอุปกรณ์ดังกล่าว ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากญี่ปุ่น