PTTGC ปันผลในอัตรา 1.00 บ./หุ้น XD 30 ส.ค.

เรื่อง                                : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                          : 19 ส.ค. 2562
ชนิดการปันผล                             : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)               : 02 ก.ย. 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                        : 30 ส.ค. 2562
จ่ายให้กับ                               : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                  : 1.00
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                        : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                             : 13 ก.ย. 2562
จ่ายปันผลจาก                             : กำไรสะสม