เกาหลีใต้โทษญี่ปุ่นกรณียกเลิกข้อตกลงแชร์ข้อมูลข่าวกรองทางทหาร

ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ได้กล่าวโทษญี่ปุ่น ในประเด็นการยกเลิกข้อตกลงเรื่องการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองทางทหารระหว่างสองประเด็น ท่ามกลางข้อพิพาททางการค้าที่ยังไม่สิ้นสุดลง รวมถึงความขัดแย้งจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา

นายคิม ฮยุน ชอง รองผู้อำนวยการของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติประจำทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ได้ออกมากล่าวต่อสื่อมวลชนว่า "ไม่มีเหตุผลใด" ที่เกาหลีใต้จะต้องรักษาข้อตกลงการรักษาข้อมูลทางทหารร่วม (General Security of Military Information Agreement : GSOMIA) กับญี่ปุ่น เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวเป็นการแบ่งปันข่าวกรองทางการทหารที่อาศัย "ความไว้เนื้อเชื่อใจในระดับสูง"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ทางการเกาหลีใต้ได้ตัดสินใจยกเลิกข้อตกลง GSOMIA ซึ่งมีการลงนามเมื่อเดือนพ.ย. 2559 เพื่อแบ่งปันข้อมูลทางการทหารเกี่ยวกับการใช้ขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ

โดยปกติแล้ว ข้อตกลง GSOMIA จะมีการต่ออายุโดยอัตโนมัติในเดือนส.ค.ของทุกปี และหากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการยกเลิกข้อตกลงดังกล่าว ฝ่ายนั้นจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วัน