ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 132,787 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 132,787 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 7,554 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ขายสุทธิ 883 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 5,510 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.95% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.04%

>> ภาพรวมของตลาดในวันนี้ <<

Yield Curve ปรับลดลง 1-4 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 4,281 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 5,510 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 1,229 ล้านบาท สำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET BUY ของนักลงทุนต่างชาติ 1,048 ล้านบาท ด้านปัจจัยต่างประเทศ EU รายงานตัวเลข GDP ไตรมาส 1/2562 ขยายตัว 0.4% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ตลาดติดตามผลการประชุม ECB ในคืนนี้

>> สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้ <<
ตลาดตราสารหนี้ไทย            06-06-2019    Change
มูลค่าการซื้อขาย            132,787.13 ลบ.
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน      1.72 %   -0.01 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี        1.80 %    0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี        1.95 %   -0.04 %

>> มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร) <<
ประเภทตราสาร               ล้านบาท    Change
ตั๋วเงินคลัง                3,945.69     +8 %
พันธบัตรรัฐบาล              27,771.06    -33 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล              0.00     n/a
พันธบัตร ธปท.              92,515.17     -2 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ             1,934.89    -81 %
หุ้นกู้เอกชน                6,620.32    +72 %
พันธบัตรต่างประเทศ               0.00     n/a

หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า