(เพิ่มเติม) แผ่นดินไหวขนาด 4.1 จ.ลำปางกลางดึกวานนี้ รู้สึกสั่นไหวหลายพื้นที่

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า เมื่อเวลา 00.04 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.1 ที่ระดับความลึก 2 กิโลเมตร บริเวณอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง สาเหตุเกิดจากการเลื่อนตัวของรอยเลื่อนพะเยา ที่พาดผ่านจ.พะเยา จ. ลำปาง จ.เชียงราย

ประชาชนในหลายพื้นที่ในบริเวณจ.ลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา สามารถรับรู้ได้แรงสั่นสะเทือน เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหาย

อย่างไรก็ตาม กรมอุตุนิยมวิทยา เฝ้าระวังและติดตามการเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

ล่าสุดเกิดแผ่นดินไหวตาม (aftershocks) ตั้งแต่เวลา 00.11 น. – 10.54 น. จำนวน 12 ครั้ง