จีนวอนปากีสถานเลี่ยงเพิ่มความตึงเครียด หลังประกาศลดสัมพันธ์การทูตกับอินเดีย

จีนเรียกร้องให้ปากีสถานและอินเดียหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดความตึงเครียดเพิ่มขึ้น หลังจากที่รัฐบาลปากีสถานตัดสินใจลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับอินเดีย เพื่อตอบโต้ต่อการที่อินเดียประกาศยกเลิกสถานะพิเศษของแคว้นแคชเมียร์

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา รัฐบาลปากีสถานได้ตัดสินใจลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตและระงับการค้ากับอินเดีย อีกทั้งยังได้แจ้งข้าหลวงใหญ่ของอินเดียประจำกรุงอิสลามาบัดให้เดินทางออกจากประเทศ หลังจากรัฐบาลอินเดียประกาศยกเลิกมาตรา 370 แห่งรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีบทบัญญัติมอบสถานะพิเศษให้แก่แคชเมียร์ นอกจากนี้ บทบัญญัติในมาตราดังกล่าวยังได้มอบอำนาจให้แคว้นแคชเมียร์และจัมมูสามารถออกกฎหมายของตนเอง

ด้านนายอิมราน ข่าน นายกรัฐมนตรีปากีสถาน ประกาศว่าจะนำประเด็นดังกล่าวเข้าหารือต่อองค์การสหประชาชาติ