รมว.เกษตรฯ สั่งกรมชลประทานเร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยใน 9 จังหวัด

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย อุดรธานี สกลนคร มุกดาหาร นครพนม ยโสธร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และเพชรบูรณ์ ล่าสุดอธิบดีกรมชลประทานรายงานว่า วันนี้ได้ให้การช่วยเหลือจนสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 6 จังหวัด คงเหลือ 3 จังหวัด ได้แก่ ยโสธร ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ จึงสั่งการให้เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขัง รวมทั้งให้พร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นได้อีกจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝน โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า อาจมีพายุเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยได้อีก 1-2 ลูก ดังนั้นกรมชลประทานต้องเตรียมพร้อมทั้งแผนปฏิบัติงาน กำลังเจ้าหน้าที่ และเครื่องจักร-เครื่องมือในทุกพื้นที่เสี่ยงเพื่อช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรอย่างทันท่วงที

ด้านนายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทานเร่งเข้าแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์ โดยหลายวันที่ผ่านมามีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ลุ่มน้ำตอนบนจังหวัดกาฬสินธุ์และพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนล่างจังหวัดร้อยเอ็ดและจยโสธรนั้น ส่งผลให้ระดับน้ำในน้ำลำยังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง บางจุดเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำนอกเขตคันพนังกั้นน้ำฝั่งซ้ายของลำน้ำยัง พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้แก่ ตำบลโคกม่วงและหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง รวมทั้งตำบลศรีวิลัยและเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ 500 ไร่ และอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์มีพื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ 100 ไร่ กรมชลประทานได้เข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วน โดยนำเครื่องจักร-เครื่องมือ และกระสอบทรายพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงตลอดความยาวของคันพนังกั้นน้ำยัง นอกจากนี้ยังเพิ่มการระบายน้ำลงท้ายเขื่อนยโสธรเพื่อทำให้ลำน้ำชีมีระดับต่ำลง ส่งผลให้การระบายน้ำจากลำน้ำยังลงแม่น้ำชีทำได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ส่วนที่จังหวัดยโสธร น้ำจากลำเซบายล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เกษตรบริเวณอำเภอป่าติ้ว โดยพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมซ้ำซาก ขณะนี้น้ำท่วมขังสูง 45 เซนติเมตร ซึ่งได้เร่งระบายน้ำที่เขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญ โดยเปิดบานระบายเพิ่ม คาดว่า หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติใน 1-2 วันนี้