ป.ป.ช.เตรียมเปิดบัญชีทรัพย์สินหนี้สิน รมต."ประยุทธ์ 2" อีก 6 ราย 9 ต.ค.นี้

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า จะเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบด้วย รัฐมนตรีกรณีเข้ารับตำแหน่ง จำนวน 6 ราย เมื่อวันที่ 16 ก.ค.62 ประกอบด้วย นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ, นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์, นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย, นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา, นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน และ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม

รวมถึงการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินรัฐมนตรี จำนวน 10 ราย กรณีพ้นจากตำแหน่ง ประกอบด้วย นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์, น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รมช.พาณิชย์, นายปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข, นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.คมนาคม, นายวิวัฒน์ ศัยกำธร รมช.เกษตรและสหกรณ์, นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม, นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน, นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง และ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม

ขณะที่ ส.ส.กรณีเข้ารับตำแหน่ง จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย นายมารุต มัสยวาณิช (25 ก.ค.62), นางนันทนา สงฆ์ประชา (14 ส.ค.62), นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ (8 ส.ค.62) และ นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค (25 พ.ค.62) และกรณีพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย นายทรงศักดิ์ ทองศรี (23 ก.ค.62) และ นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค (28 พ.ค.62)

และ ส.ว.กรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ก.ย.62 จำนวน 1 ราย คือ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษศิลป์

โดยจะเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตั้งแต่วันที่ 9 ต.ค.-7 พ.ย.62 เวลา 08.30-16.30 น. ที่ห้องแสดงทรัพย์สินฯ สำนักงาน ป.ป.ช.