สภาล่มซ้ำสองญัตติตั้ง กมธ.ศึกษาผลกระทบคำสั่ง คสช.ฝ่ายค้านวอล์คเอ้าท์-ไม่ครบองค์ประชุมนับคะแนนใหม่

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม ได้เข้าสู่วาระการประชุมญัตติขอตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาผลกระทบจากการใช้ประกาศคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่ชาติ (คสช.) ซึ่งเป็นเรื่องต่อเนื่องจากวานนี้ โดยประธานฯ สั่งให้ตรวจสอบองค์ประชุมก่อนนับคะแนน

นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน แจ้งประธานในที่ประชุมว่า ฝ่ายค้านขอยืนยันว่าจะไม่ขอร่วมลงมติใหม่แม้ว่าจะสามารถทำได้ตามข้อบังคับการประชุม ขอสงวนสิทธิ์และไม่ขอตั้งคณะกรรมการเข้าไปร่วมนับคะแนนใหม่ด้วย

จากนั้นนายชวนจึงสั่งดำเนินการตามขั้นตอนการประชุมท่ามกลางเสียงคัดค้านของ ส.ส.ฝ่ายค้านว่าควรที่จะต้องนับจากคะแนนเดิมวานนี้ พร้อมกับเดินออกจากที่นั่งในห้องประชุม ไปยืนสังเกตการณ์อยู่ด้านหลัง และเมื่อมีการนับจำนวนสมาชิกปรากฎว่ามี ส.ส.แสดงตนอยู่ในห้องประชุมเพียง 240 คน ไม่ครบองค์ประชุม นายชวนจริงสั่งปิดประชุมเมื่อเวลา 11.25 น.