จีน-EU ให้คำมั่นหนุนระบบพหุภาคี, อำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน

จีนและสหภาพยุโรป (EU) ได้บรรลุฉันทามติครั้งสำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระดับทวิภาคี การวางแผนด้านความร่วมมือในอนาคต และการสนับสนุนระบบพหุภาคี ในขณะที่ผู้นำของทั้งสองฝ่ายได้เข้าร่วมการประชุมผู้นำจีน-EU ครั้งที่ 21 ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม เมื่อวานนี้ โดยมีนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน นายโดนัลด์ ทัสก์ ประธานคณะมนตรียุโรป และนายฌอง-คล็อด ยุงเกอร์ ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) เป็นประธานร่วม

จีน และ EU ต่างให้ความสำคัญกับการกระชับความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย เห็นพ้องกันในการสนับสนุนระบบพหุภาคีและเศรษฐกิจที่เปิดกว้าง ต่อต้านนโยบายกีดกันทางการค้าและการกระทำเพียงฝ่ายเดียว ทั้งยังมีเป้าหมายเดียวกันในการปรับปรุงธรรมาภิบาลโลก รวมถึงรักษาสันติภาพและเสถียรภาพทั่วโลก

ส่วนในด้านการค้าและการลงทุนนั้น จีน และ EU ให้คำมั่นว่าจะอำนวยความสะดวกซึ่งกันและกันมากขึ้น และเพิ่มการเข้าถึงตลาดโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการสร้างความก้าวหน้าในปี 2562 ซึ่งจำเป็นต่อการสรุปข้อตกลงด้านการลงทุนที่ครอบคลุมระหว่างจีน-EU ในปี 2563

จีน และ EU ยังให้คำมั่นที่จะสนับสนุนระบบพหุภาคี เคารพกฎหมายระหว่างประเทศและธรรมเนียมปฏิบัติอันเป็นรากฐานในการสร้างธรรมาภิบาลด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่สอดคล้องกับหลักการของสหประชาชาติ สนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีที่สอดคล้องกับกฎระเบียบหลักขององค์การการค้าโลก (WTO) ตลอดจนยกระดับการเจรจาและความร่วมมือเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปของ WTO

นอกจากนี้ จีน และ EU ยังได้บรรลุข้อตกลงในการจัดซื้อของรัฐบาล การกำหนดหลักการด้านการค้าทวิภาคีสำหรับสินค้าเกษตร-อาหาร ความร่วมมือด้านโลกร้อนและพลังงานสะอาด การบังคับใช้ความตกลงปารีส และอีกมากมาย

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ผู้นำจีน และ EU ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามในเอกสารความร่วมมือหลายฉบับ อาทิ ความร่วมมือด้านพลังงานและการแข่งขัน เป็นต้น