บอร์ด TTL อนุมัติตั้งบ.ย่อย "ทีทีแอล แคปปิตอล" ทำธุรกิจให้สินเชื่อกับลูกค้าภาคธุรกิจ

บมจ.ทีทีแอล อุตสาหกรรม (TTL) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ บริษัท ทีทีแอล แคปปิตอล จำกัด ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจให้สินเชื่อกับลูกค้าภาคธุรกิจ โดยบริษัทถือหุ้น 100%


Symbol: TTL