สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติขายสุทธิ 1,954.68 ลบ.(SET+MAI)

     เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่ง
ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ดังนี้

กลุ่ม            มูลค่าซื้อ (ลบ.)    %   มูลค่าขาย (ลบ.)  %  สุทธิ (ลบ.)

All Market                                    
                                         
สถาบัน             5,376.42   8.83   6,297.32  10.34   -920.90
นักลงทุนต่างประเทศ       25,886.63  42.52  27,841.32  45.73  -1,954.68
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์        8,159.46  13.40   7,393.30  12.14    766.15
นักลงทุนทั่วไป          21,461.53  35.25  19,352.12  31.79   2,109.42
                                         
SET Market                                    
                                         
สถาบัน             5,376.33   8.90   6,290.16  10.42   -913.83
นักลงทุนต่างประเทศ       25,858.87  42.83  27,828.61  46.09  -1,969.73
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์        8,158.81  13.51   7,392.77  12.24    766.04
นักลงทุนทั่วไป          20,984.39  34.75  18,866.88  31.25   2,117.52
                                         
MAI Market                                    
                                         
สถาบัน               0.09   0.02     7.16   1.42    -7.07
นักลงทุนต่างประเทศ         27.76   5.49    12.71   2.51    15.05
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์          0.65   0.13     0.53   0.10     0.11
นักลงทุนทั่วไป           477.14  94.36    485.24  95.97    -8.10

     ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,614.75 จุด ลดลง 6.52 จุด (-0.40%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 60,378 ล้านบาท

 
Symbol: SET MAI