*ธปท.เผยทุนสำรองระหว่างประเทศ 1 พ.ย.อยู่ที่ US$ 222.7 พันล้าน

     ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานตัวเลขเงินสำรองระหว่างประเทศ วันที่ 1 พ.ย.62 อยู่ที่ 222.7 พัน
ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากวันที่ 25 ต.ค.62 อยู่ที่ 222.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
     ขณะเดียวกันฐานะฟอร์เวิร์ดสุทธิของไทย วันที่ 1 พ.ย.62 อยู่ที่ 35.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับวันที่ 25 
ต.ค.62 อยู่ที่ 35.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
     เงินสำรองระหว่างประเทศในรูปเงินบาทวันที่ 1 พ.ย.62 อยู่ที่ 6,718.2 พันล้านบาท จาก 6,721.9 พันล้าน
บาท เมื่อวันที่ 25 ต.ค.62

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++
                         25 ต.ค.      1 พ.ย.
                               
เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ (พันล้านบาท)        6,721.9      6,718.2 

(พันล้านดอลลาร์ สรอ.)                222.5       222.7
 
ฐานะสุทธิ Forward(พันล้านดอลลาร์ สรอ.)         35.5       35.5
             
สินเชื่อสุทธิที่ให้กับรัฐบาล(พันล้านบาท)           -0.04       -21.4      

สินเชื่อสุทธิที่ให้กับสถาบันการเงิน(พันล้านบาท)       -5,716.3     -5,688.9
    
ฐานเงิน(พันล้านบาท)                1,891.6      1,899.0
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++