"เทพไท"เชื่อพ.ร.บ.งบปี 63 วาระแรกผ่านสภาฯ แต่เตือนรัฐบาลอย่าประมาท

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เชื่อว่าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ของรัฐบาลในวาระแรกมีโอกาสผ่านมติมติของสภาผู้แทนราษฎรไปได้ด้วยเหตุผล 5 ประการ คือ 1.พรรคการเมืองทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลยังไม่พร้อมจะลงสมัครเลือกตั้งครั้งใหม่ 2.พ.ร.บ.งบประมาณปี 63 ล่วงเลยปีงบประมาณมาพอสมควร หากยังมีการเล่นเกมกันจนไม่มีงบประมาณมาใช้จ่ายในปีนี้ก็จะเกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อพรรคฝ่ายค้าน อาจจะโดนกล่าวหาว่าถ่วงการพัฒนาประเทศ 3.พรรคฝ่ายค้านต้องการโชว์สปิริตทางการเมืองว่าไม่ใช่เป็นฝ่ายค้านที่ค้านลูกเดียว พร้อมจะสนับสนุนในโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติด้วย 4.ฝ่ายค้านต้องการยืดเวลาอายุของรัฐบาลออกไป โดยใช้วาระการพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณ อภิปรายโจมตีรัฐบาล เป็นซ้อมการอภิปรายไม่ไว้วางใจไปพลางๆ ก่อน และ 5.พรรคฝ่ายค้านยังไม่มั่นใจในเอกภาพของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ถ้ามีสมาชิกแตกทัพ หรือมีขบวนการงูเห่าเกิดขึ้นก็เสียภาพลักษณ์ของพรรคร่วมฝ่ายค้าน

"ผมเชื่อว่าร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 63 ของรัฐบาล ในวาระแรกผ่านอย่างแน่นอน ส่วนวาระที่สอง และวาระที่สาม ถ้าหากฝ่ายรัฐบาลประมาทหรือชะล่าใจอาจจะถูกน็อคในสภาได้...ถ้าฝ่ายรัฐบาลแพ้มติในสภาฯในวาระ 3 ก็จะต้องรับผิดชอบด้วยการยุบสภาหรือลาออกเช่นเดียวกัน การลงมติในวาระแรกอาจเป็นเพียงการเช็คกระแส หรือวัดกำลังกันในเบื้องต้นว่าฝ่ายรัฐบาลสามารถคุมเสียงสนับสนุนได้อย่างเหนียวแน่นหรือไม่" นายเทพไท กล่าว